Home » Ventilatie » Ventilatie op zolder

Ventilatie op zolder

De zolder. Opslagplaats voor spullen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Waar in sommige huizen de zolder dient als slaapplaats voor een kind, wordt in andere huizen de zolder bijna nooit bezocht. We zien in de praktijk dat de ventilatie op zolder nog wel eens wordt vergeten. Toch is het belangrijk dat deze ruimte goed wordt geventileerd. Wat moet je precies weten over ventileren op zolder? Dat lees je in dit artikel.

Ventilatie op zolder

Wat is ventilatie?

Wat is ventilatie?

Ventileren houdt in dat vervuilde en vaak vochtige lucht een ruimte uit wordt gedreven en dat frisse, droge lucht naar binnen kan stromen. Dit kan zowel op een natuurlijke, als op een mechanische manier tot stand worden gebracht. Bij (gedeeltelijk) natuurlijke ventilatie wordt er onder andere gebruikgemaakt van ramen en ventilatieroosters. Bij mechanische ventilatie is er altijd sprake van een systeem met een motor.

Waarom de zolder ventileren?

Waarom de zolder ventileren?

Het is belangrijk om je zolder te ventileren, zodat de luchtkwaliteit goed blijft. Zo mogen bijvoorbeeld het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid niet te hoog worden. Dit is vooral essentieel als je vaak op de zolder komt. Je kunt hierdoor namelijk gezondheidsklachten oplopen, zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en geïrriteerde luchtwegen. Daarnaast kan een te vochtige lucht ook zorgen voor een muffe geur, houtrot en schimmelvorming. Met name houtrot en schimmelvorming kunnen je zolder flink aantasten. Bovendien kan een vochtige zolder ook ongedierte aantrekken. Om al deze nare gevolgen te voorkomen, is het dus belangrijk om je zolder te ventileren.

Oorzaken van een vochtige zolder

Oorzaken vochtige zolder

De vochtige lucht op zolder en in de rest van je woning heeft verschillende oorzaken. Allereerst wordt de lucht vochtiger door simpelweg aanwezig te zijn in de woning. Daarnaast komt dit ook door alledaagse activiteiten van jou en je eventuele medebewoners. Denk hierbij aan douchen, koken en wassen. Tevens kan een vochtige lucht ontstaan door lekkages. Doordat de zolder direct onder het dak zit, kan dit natuurlijk wel eens voorkomen.

Is luchten ook effectief?

Is luchten ook effectief

De zolder luchten door bijvoorbeeld een raam te openen is niet effectief genoeg voor een goede luchtkwaliteit. Dat komt omdat een geopend raam niet zorgt voor een continue afvoer van vervuilde, vochtige lucht en toevoer van frisse, droge lucht. Ventilatie daarentegen zorgt ervoor dat de af- en toevoer van lucht 24 uur per dag gebeurt. Daarom is ventilatie op zolder zo belangrijk.

Hoe ventileer ik de zolder?

Hoe ventileer je de zolder?

Er zijn verschillende soorten ventilatiesystemen waarmee je de zolder kunt ventileren. Dit zijn ventilatiesystemen A, B, C en D.

Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A wordt ook wel natuurlijke ventilatie genoemd. Dit is een manier van ventileren waarbij geen motor wordt gebruikt voor de toe- of afvoer van lucht. De schone, droge lucht stroomt de zolder namelijk binnen via laaggelegen ventilatieroosters, kieren, ramen of deuren. De vuile, vochtige lucht verlaat de ruimte via dezelfde soort openingen, maar dan op hoger gelegen plekken in de ruimte.

Ventilatiesysteem A toepassen is beter dan helemaal geen ventilatie, maar het is niet de beste optie. Het zorgt namelijk niet voor de meest optimaal haalbare luchtkwaliteit en je zult hiermee ook niet van eventuele extreme vochtproblemen afkomen.

Ventilatiesysteem B

Ventilatiesysteem B

Ventilatiesysteem B is een combinatie van mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie. De schone lucht wordt namelijk op een mechanische manier op de zolder toegevoerd. De aanzuiging hiervan stopt nooit zomaar en je kunt zelf de ventilatie-intensiteit bepalen. De aanzuiging gebeurt via ventilatieroosters die vaak zijn voorzien van een filter. Zo stromen schadelijke stoffen niet zomaar naar binnen. De afvoer van vervuilde lucht gaat op een natuurlijke manier via ventilatieroosters en andere openingen in de ruimte.

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C is tevens een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie. Bij dit systeem gebeurt de afzuiging van vervuilde lucht op een mechanische wijze en komt schone lucht op een natuurlijke manier de zolder binnen. Dit betekent dus dat er een motor wordt gebruikt om de vervuilde, vochtige lucht af te zuigen en via een buizenstelsel naar buiten te leiden. De schone lucht kan via ventilatieroosters naar binnen stromen.

Voor dit type ventilatiesysteem zijn er vraaggestuurde modellen met vochtsensoren en/of CO2-sensoren verkrijgbaar. Deze meten de luchtkwaliteit en zorgen ervoor dat het systeem automatisch extra ventileert wanneer dat nodig is.

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D is compleet mechanisch. De afzuiging van vervuilde lucht én de toevoer van schone lucht gebeuren dus door middel van een systeem met een motor. De afgezogen lucht wordt via het buizenstelsel naar buiten geleid en de schone lucht wordt via de motor aangezogen. De aangezogen lucht wordt altijd door de filters in het systeem gefilterd, voordat het wordt toegevoerd in de woning.

Ventilatiesysteem D zorgt naast schone lucht ook voor warmtebehoud op zolder. Het systeem gebruikt namelijk de warmte van afgezogen lucht om frisse lucht van buiten voor te verwarmen. Dit type ventilatiesysteem is hierdoor erg energiezuinig en milieuvriendelijk. Bovendien zijn er veel modellen die vraaggestuurd werken. Dit houdt in dat er wordt gemeten hoe goed de luchtkwaliteit is aan de hand van onder andere vochtsensoren en/of CO2-sensoren. Vervolgens wordt er automatisch extra geventileerd wanneer de luchtkwaliteit op zolder niet voldoende is.

Ventilatiesysteem D is erg energiezuinig en efficiënt en wordt daarom het meest aangeraden.

Prijzen

Prijzen voor ventilatie op zolder

In de praktijk zul je alleen mechanische ventilatie op zolder toepassen als je dit ook in de rest van je huis hebt. Het is daarom lastig te zeggen wat de prijs is voor het toepassen van een specifiek ventilatiesysteem op enkel de zolder. Dit is de reden dat je hieronder de gemiddelde prijzen vindt voor het installeren van een ventilatiesysteem in een hele woning.

Ventilatiesysteem Prijs
A € 1.500 tot € 2.500
B € 2.500 tot € 3.000
C € 3.250 tot € 4.500
D Minimaal € 6.000

Let op: deze prijzen zijn exclusief eventuele verbouwingskosten en installatie van een nieuw buizensysteem.