Mechanische ventilatie

Tegenwoordig worden woningen steeds beter geïsoleerd waardoor er geen lucht meer naar binnen kan. Mechanische ventilatie maakt het mogelijk om alsnog te blijven ventileren. Goede ventilatie is namelijk belangrijk voor een gezond binnenklimaat.

Wat is mechanische ventilatie?

Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor afvoer van vervuilde lucht en brengt een luchtstroom op gang waardoor verse lucht wordt aangezogen.

De aanzuiging van verse lucht komt via openstaande ramen en/of roosters en eventueel kieren of andere plekken waar het huis niet geheel luchtdicht is.

Mechanische ventilatie onderhoud of vervangen bij Alpha Ventilatie?

mechanische ventilatiebox

mechanische ventilatie

Direct naar

Mechanische ventilatie laten reinigen?
Onderhoud en reinigen

Mechanische ventilatie defect of ouder dan 15 jaar en overweegt u vervangen?
Ventilatiebox vervangen

Advies nodig bij aanschaf?
Mechanische ventilatie kopen

Alles over mechanische ventilatie

Hoe werkt mechanische ventilatie?

Hoe werkt mechanische ventilatie?

werking mechanische ventilatie

Een mechanisch ventilatiesysteem werkt vrij simpel. Door middel van afzuigventielen (roosters) in de badkamer, wc en keuken wordt er lucht afgezogen. Dit zijn plekken waar de meeste vervuilde lucht ontstaat. Door de afvoerpunten hier te plaatsen wordt vuile lucht zo snel mogelijk afgevoerd.

Werking ventilatiebox

De afzuiging wordt geregeld via één centrale ventilatiebox. De ventilatiebox zorgt ervoor dat vervuilde lucht en vocht direct naar buiten wordt afgevoerd. Door middel van een standenschakelaar die vaak te vinden is in de keuken is het mogelijk om de ventilatiebox op een hoger tempo af te laten zuigen.

Verse lucht

Door het afvoeren op de genoemde afvoerpunten komt er een luchtstroom op gang. Deze luchtstroom zorgt voor het aantrekken van verse lucht. Verse lucht komt binnen via ramen/roosters die openstaan en kieren bij bijvoorbeeld het raam waar tocht doorheen kan.

Binnenshuis wordt deze lucht verdeeld over de verschillende ruimtes via de openingen onder of boven de tussendeuren zodat het hele huis geniet van schone en verse lucht.

Bijna 30% van alle woningen in Nederland heeft inmiddels een centraal geregeld afzuigsysteem.

Een goede werking van het systeem

Bij een mechanische ventilatie (centraal afzuigsysteem), zijn er drie factoren essentieel voor een goede werking van het systeem:

  • Het buizenstelsel dat zorgt voor afvoerpunten, ook wel ventilatiekanalen genoemd
  • De locatie van de afvoerpunten/ventielen
  • De ventilator die zorgt voor de afvoer van lucht
Wat is het nut van mechanische ventilatie?

Wat is het nut van mechanische ventilatie?

Nut van mechanische ventilatie

Binnenshuis vinden er veel alledaagse activiteiten plaats die voor vervuilde lucht zorgen. U kunt hierbij denken aan koken, douchen, toiletteren, wassen en schoonmaken.

Veel mensen staan er niet bij stil maar zelfs ademen zorgt voor vervuiling van lucht. Vervuilde lucht bestaat uit fijnstof, stof, bacteriën en vocht die vrijkomen.

Het is belangrijk deze zaken af te voeren om een gezond binnenklimaat te hebben. Wanneer deze lucht niet wordt afgevoerd, krijgt de bewoner te maken met een hoog vocht- en vuilgehalte. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld schimmelvorming en gezondheidsproblemen.

Goede isolatie in woningen

Doordat huizen goed geïsoleerd worden, is het gebruik van natuurlijke ventilatie niet afdoende en wordt het gebruik van een mechanische ventilatie steeds belangrijker.

In woningen die na 1970 zijn gebouwd, is daarom veelal een mechanische ventilatie aanwezig. Vanaf 2006 is het toepassen van een mechanisch ventilatiesysteem zelfs verplicht bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Om deze reden is het aantal mechanische ventilatieboxen is de afgelopen 15 jaar ook flink toegenomen. De kans is groot dat uw woning mechanische ventilatie heeft.

Het verplicht stellen lijkt misschien een zware maatregel maar als u bedenkt dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de luchtkwaliteit binnenshuis vaak slechter is dan de buitenlucht, dan is het een logische stap.

Wat voor soorten systemen zijn er?

Wat voor soorten ventilatiesystemen zijn er?

soorten ventilatiesystemen

Strikt genomen valt ieder systeem waar mechaniek zorgt voor de toevoer of afvoer van lucht onder de noemer ‘mechanische ventilatie’. Vaak wordt echter gesproken over een mechanisch ventilatiesysteem waarmee wordt gedoeld op een systeem wat wordt aangestuurd door een (mechanische) ventilatiebox of door een dakventilator.

Ventilatiebox

Een ventilatiebox is meestal aanwezig op zolder of in een kast nabij de CV. Op dit punt komen de diverse ventilatiekanalen samen die zijn aangesloten op de box. De ventilatiebox is bedoeld om lucht in huis af te voeren.

In deze box zorgt de ventilator voor aanzuiging op de kanalen en voert het lucht af via het aangesloten afvoerkanaal dat naar buiten loopt. Wij installeren uw ventilatiebox dan ook vaak op één van de genoemde locaties.

Dakventilator

Een dakventilator bevindt zich op het dak en zuigt vanaf daar de lucht aan vanaf de kanalen. Ook voert deze direct vuile lucht af naar buiten zonder tussenkomst van een afvoerkanaal. Voordat de ventilatiekanalen op de dakventilator worden aangesloten, komen deze samen zodat er één aansluitpunt overblijft.

Mechanische ventilatie valt onder Ventilatiesysteem C. Wilt u meer lezen over de verschillende soorten ventilatie? Bekijk dan ventilatiesystemen.

Kan ik mechanische ventilatie uitzetten?

Kan ik mechanische ventilatie uitzetten?

mechanische ventilatie uitzetten

Het is niet de bedoeling dat een mechanisch ventilatiesysteem wordt uitgezet. Een mechanisch ventilatiesysteem moet 24/7, het hele jaar door draaien om er voor te zorgen dat het binnenklimaat te allen tijde optimaal is. Zet de ventilatiebox daarom nooit uit. Het gemiddelde verbruik van een ventilatiesysteem is relatief gezien laag waardoor het niet loont om deze uit te zetten.

Wanneer de mechanische ventilatie uitgezet wordt kan het binnenklimaat in rap tempo verslechteren, wat op termijn gevolgen kan hebben voor uw gezondheid.

Het uitzetten van de ventilatiebox mag alleen bij onderhoud, vervanging of bij een noodsituatie.

Hoelang gaat mechanische ventilatie mee?

Hoelang gaat mechanische ventilatie mee?

De gemiddelde levensduur van een mechanische ventilatiesysteem is 15 jaar. Bij goed onderhoud kan een box nog langer meegaan, echter is dit nooit met zekerheid te zeggen.

Wat is de beste mechanische ventilatiebox

Wat is de beste mechanische ventilatie?

Wat is het beste mechanisch ventilatiesysteem voor uw huidige situatie? Wij hebben een compleet overzicht voor u gemaakt zodat het maken van een keuze gemakkelijk wordt.

Bekijk de beste mechanische ventilatie pagina voor alle informatie.

Waar moet ik op letten bij aankoop?

Waar moet ik op letten bij aankoop van mechanische ventilatie?

Er zijn 5 belangrijke kenmerken waar u rekening mee moet houden bij de aanschaf van een nieuw systeem. Bekijk hiervoor advies bij aanschaf.

Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn ventilatie?

Het juiste gebruik van mechanische ventilatie

Het op de juiste manier gebruik maken van mechanische ventilatie lijkt vanzelfsprekend.

Helaas blijkt dit in de praktijk vaak niet het geval. Want een ventilatie unit werkt alleen goed wanneer er voldoende frisse lucht van buiten door het huis kan stromen.

Zoals aangegeven bij onze tips is het bijvoorbeeld belangrijk dat alle raamroosters in uw woning te allen tijde open staan. Zorg ervoor dat lucht gemakkelijk naar binnen kan, en zich ook makkelijk kan verplaatsen.

Zet daarnaast nooit uw ventilatiebox uit. Behalve wanneer dit bijvoorbeeld een kortsluiting veroorzaakt.

Het gebruik van een standenschakelaar

Bij 3 standen:

Gebruik stand 1 bij afwezigheid of langdurige vakantie. Sommige ventilatiesystemen hebben een niet-thuis functie. Dit kunt u gemakkelijk herkennen aan een huisje op uw bediening.

Gebruik stand 2 bij aanwezigheid, dit geldt ook ‘s avonds en in het weekend.

Gebruik stand 3 bij het koken, douchen, toiletbezoek en bijvoorbeeld bij feestjes (of gourmetten in huis). Daarnaast is het verstandig om stand 3 te gebruiken bij verbouwingen in het huis. Verflucht is bijvoorbeeld erg schadelijk voor uw gezondheid.

Bij 2 standen:

Gebruik stand 1 bij afwezigheid of aanwezigheid. Gebruik stand 2 het koken, douchen, toiletbezoek en bijvoorbeeld bij feestjes (of gourmetten in huis).

Bij een tijdschakelaar:

Gebruik de tijdschakelaar tijdens het douchen of tijdens het koken.

Mechanische ventilatie in de badkamer

Het is eigenlijk nooit verstandig om een raam open te zetten in uw badkamer bij aanwezigheid van mechanische ventilatie. Wanneer u namelijk een raam open zet, wordt het zeer snel koud in de badkamer.

De vloertegels/muurtegels worden snel koud waardoor er juist meer condens ontstaat. Door een hoge luchtvochtigheid zal er juist een toename van schimmel in uw badkamer zijn.

Wilt u graag een raam openzetten vanwege “frisse lucht”, doe dit dan liever wanneer u niet aan het douchen bent. Laat uw raam niet langer dan 15 minuten openstaan.

Wanneer u gaat douchen is het belangrijk om de ventilatie op de hoogste stand te zetten. Tegenwoordig zijn er ventilatieboxen op de markt waar er sprake is van een ingebouwde vochtsensor. Met behulp van deze vochtsensor zal de ventilatie unit vanzelf schakelen naar de hoogste stand.

Mechanische ventilatie schoonmaken

Om optimaal te kunnen profiteren van mechanische ventilatie is het belangrijk dat het systeem voldoende onderhouden wordt. Zonder onderhoud verminderd het vermogen om vervuilde lucht en vocht af te voeren in rap tempo. Wij adviseren u om uw ventilatiesysteem dan ook tijdig schoon te late maken. Wilt u hier meer over lezen? Bekijk dan onze pagina over mechanische ventilatie reinigen.

Ik heb geen mechanische ventilatie, wat nu?

Ik heb geen mechanische ventilatie, wat nu?

Het is mogelijk dat u op dit moment helemaal geen mechanisch ventilatiesysteem heeft. Dit is vaak het geval bij oudere woningen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om een decentraal mechanisch ventilatiesysteem aan te leggen

Decentrale mechanische ventilatie

Behalve een centraal mechanisch ventilatiesysteem in uw woning is het ook mogelijk om gebruik te maken van decentrale ventilatiesystemen. Denk hierbij aan een ventilator in uw badkamer, slaapkamer of toilet. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Hoe zit het met energielabels?

Mechanische ventilatie energielabel

energielabel mechanische ventilatie

Het is vanaf januari 2016 verplicht geworden voor leveranciers van ventilatiesystemen om een energielabel toe te voegen aan een systeem om op deze manier aan te geven in hoeverre het systeem zuinig en efficiënt omgaat met energie. Dit label is van toepassing voor alle type mechanische-, WTW of balansventilatiesystemen. Deze verplichting geldt niet voor kleine afzonderlijke systemen. Denk hierbij aan: kleine ventilatoren, plafondventilatoren en losse tafelventilatoren.

Energielabel A t/m G

Op de label wordt er een rangschikking gemaakt van A t/m G, waarbij A+ het meest energiezuinig is en G staat voor het minst energiezuinig en efficiënt. De score wordt bepaald aan de hand van het jaarlijkse verbruik in combinatie met de eventuele warmte terugwinning die het systeem oplevert. Daarnaast wordt er gekeken hoe het staat met het verbruik ten opzichte van soortgelijke producten. Deze label telt dus ook op bij het energielabel van een koopwoning wat sinds 2008 verplicht is.

De labels bevatten onder andere informatie over energiezuinigheid en geluidsproductie.

Informatie op de energielabels

1. Naam fabrikant
2. Type product
3. Energieklasse
4. Maximaal debiet
5. Geluidsniveau

Over het algemeen krijgen de meeste ventilatiesystemen van Zehnder, Stork en Itho een A of B label. Deze systemen zijn dan ook energiezuinig. Hiernaast een overzicht van het Zehnder om een indicatie te geven van energiezuinigheid onder ventilatiesystemen.

Europese richtlijnen

Ecodesign is een Europese richtlijn die minimumeisen stelt aan energieprestaties van producten. Alle energie gerelateerde producten waar significante hoeveelheden van verkocht worden vallen onder deze regeling, waaronder dus ook ventilatiesystemen. De Ecodesign eisen en de labelingsmethodiek zijn per januari 2018 verder aangescherpt.

Hoe zit het met onderhoud van mechanische ventilatie?

Onderhoud van mechanische ventilatie

Een mechanisch ventilatiesysteem heeft regelmatig onderhoud nodig. Het wordt aangeraden om iedere 2 jaar klein onderhoud uit te voeren. Hierbij worden de ventielen en de box schoongemaakt en afgesteld. Iedere 4 à 5 jaar wordt groot onderhoud aanbevolen waarbij het gehele systeem en buizenstelsel worden schoongemaakt.

mechanische ventilatie onderhoud

Hoe wordt mechanische ventilatie onderhouden?

Er is één betrouwbare manier voor het reinigen van de ventielen en de box: simpelweg demonteren en schoonmaken met een borstel/kwast en eventueel een sopje.

Poederreiniging

Daarnaast zijn er nog andere manieren om de kanalen te reinigen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die werken met poederreiniging voor de ventilatiekanalen. Hierbij wordt een speciaal soort poeder door de kanalen geblazen dat het vuil moet verwijderen via een chemische samenstelling. Het risico van deze methode is dat het poeder zich door het hele huis verspreidt en schade aanricht.

Borstelreiniging

Daarnaast is er nog de veelgebruikte manier van borstelreiniging. Hierbij gaat de monteur met een roterende borstel door de kanalen heen om zo het opgehoopte vuil los te borstelen en de kanalen schoon te maken. Het losgekomen vuil wordt vervolgens via een speciaal afzuigsysteem afgezogen zodat dit zich niet verspreidt door het huis. Aanvullend is het mogelijk om de kanalen naderhand te desinfecteren met speciaal desinfectiemiddel wat niet chemisch of agressief is.

Onderhoud en reiniging bij Alpha Ventilatie

Bij Alpha Ventilatie wordt er voor het uitvoeren van onderhoud en reiniging van een mechanisch ventilatiesysteem enkel gebruikgemaakt van borstelreiniging. Alleen via deze methode kunnen wij onze hoogstaande kwaliteit en service garanderen.

Wilt u graag meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers, deze helpt u graag verder!

Wat zijn de voordelen bij goed onderhoud?

Voordelen bij goed onderhoud mechanische ventilatie

Bij goed onderhoud kunt u direct besparen op uw jaarlijkse energiekosten. Daarnaast voorkomt u gezondheidsproblemen en ongedierte in huis. Ten slotte gaat de ventilatiebox direct een stuk langer mee! Dat is wel zo prettig.

Hoe zit het met vervangen?

Vervangen van mechanische ventilatie

Ook een mechanische ventilatie is op den duur aan vervanging toe. Er zijn verschillende overwegingen mogelijk om te bepalen of het verstandig is de mechanische ventilatiebox te vervangen. Veelvoorkomende redenen om de ventilatiebox te vervangen zijn:

  • De mechanische ventilatie is kapot en doet niks meer
  • De ventilatiebox maakt veel herrie en reparatiekosten zijn hoog
  • De ventilatiebox is ouder dan 15 jaar en het is daarom financieel interessant om de box te vervangen. Dit kan een tot wel €80,- euro per jaar schelen.

mechanische ventilatie vervangen

Wanneer moet ik mijn ventilatiebox zeker vervangen?

Op de vraag wanneer u het beste uw ventilatiebox kunt vervangen, is geen standaard antwoord te geven aangezien iedere situatie anders is. Het is zeer vergelijkbaar met een cv ketel. De genoemde redenen kunnen echter wel een indicatie zijn om eens informatie in te winnen over uw ventilatiesysteem.

  • Maak de ventilatie veel geluid? Dan is de kans zeer groot dat deze vervangen moet worden. Wij raden bijvoorbeeld de boxen van Itho Daalderop aan.
  • Wanneer uw ventilatiebox bijvoorbeeld kapot is of veel herrie maakt is dit zeer slecht voor de luchtkwaliteit in huis en is het dus altijd aan te raden om een professional in te schakelen.
  • Ook verliezen ventilatieboxen, zelfs bij goed onderhoud, na verloop van tijd hun kracht en gaan slechter functioneren door ouderdom. Dit is niet bevorderlijk voor uw binnenklimaat, laat staan voor de bijbehorende stijging in het energieverbruik.
Hoe kan ik energie besparen met mijn ventilatie?

Besparen op mechanische ventilatie

besparen op mechanische ventilatie

Er zijn meerdere factoren waardoor u flink kunt besparen op uw energierekening wanneer u zorgt voor een goed onderhouden mechanische ventilatie.

Tijdig onderhoud van de ventilatiebox

Door uw ventilatiesysteem op tijd te reinigen zorgt u voor een optimale afvoer van vocht en vervuilde lucht. Als het systeem schoon is verbruikt uw ventilatiebox minder energie omdat deze vanwege de juiste air flow minder hard hoeft te werken. Daarnaast is uw huis beter te verwarmen vanwege de juiste gradatie in luchtvochtigheid. Dit betekent een directe besparing op de stookkosten!

Als u het systeem goed onderhoudt levert dit al gauw een besparing op van ongeveer €30,- per jaar!

Vervangen voor een ventilatiebox op gelijkstroom

Wanneer u een oude ventilatiebox heeft kunt u de overweging maken om deze te vervangen voor een nieuw exemplaar. Oude ventilatieboxen werken op wisselstroom en verbruiken daarom veel meer energie, ook wanneer de box perfect onderhouden is en als nieuw zou werken. Moderne ventilatieboxen werken tegenwoordig op gelijkstroom waardoor energiebesparing gegarandeerd is. Ook zijn deze ventilatieboxen veel stiller waardoor u meer comfort heeft in huis.

Gemiddelde besparing

Gemiddeld bespaart u tussen de €60,- en €80,- per jaar wanneer u een nieuwe ventilatiebox laat plaatsen in combinatie met groot onderhoud van uw mechanische ventilatie. Naast het beter functioneren van uw ventilatiesysteem verdient deze investering zich dus vrij snel terug.

Er is nog één maatregel die u zelf kunt nemen die relatief gezien goedkoop is.

  • Het aanbrengen van winddrukgeregelde raamroosters. Dit is alleen mogelijk wanneer u uw raamroosters of kozijnen volledig laat vervangen. Deze raamroosters laten nooit meer of minder lucht door wanneer het buiten flink waait of bij storm. Op deze manier hoeft u een stuk minder te stoken waardoor de energiekosten een stuk lager zullen liggen.

Andere maatregelen om te besparen

Andere maatregelen waar u aan kunt denken is het overstappen op een geheel ander type ventilatiesysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ventilatiewarmtepomp of vraaggestuurd ventileren. Dit zijn relatief gezien dure oplossingen waarbij de terugverdientijd lang is. Echter zal dit wel te zien zijn in uw energierekening. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Lees hier meer over de mogelijkheden om uw mechanische ventilatie te vervangen of installeren.

Mogelijkheden bij Alpha Ventilatie

Mogelijkheden bij Alpha Ventilatie

Mechanische ventilatie onderhoud

Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk om uw ventilatiesysteem en kanalen te laten reinigen. Laat uw mechanische ventilatie reinigen.

Eenmalige reiniging € 185,-

Bekijk opties

Mechanische ventilatie vervangen & reinigen

Is uw ventilatiebox flink verouderd en zijn de ventilatiekanalen zeer vervuild of nog nooit eerder gereinigd? Bekijk dan onze speciale aanbieding voor vervangen en reinigen.

Vervangen + reinigen € 449,-

Box vervangen & reinigen

Is uw ventilatiebox flink verouderd en zijn de ventilatiekanalen zeer vervuild of nog nooit eerder gereinigd? Bekijk dan onze speciale aanbieding voor vervangen en reinigen.

Vervangen + reinigen € 449,-

Bekijk opties

Alpha Ventilatie in cijfers

1700+ 

Klantbeoordelingen

9,3/10

Gemiddelde score

2002

18 jaar ervaring

40.000+

Tevreden klanten

Uw voordelen bij goed onderhoud

Verleng levensduur ventilatiebox
Minder gezondheidsproblemen
Lager CO gehalte in uw woning


Wist u dat?
In ruim 2 miljoen huizen in Nederland is een verouderd mechanisch ventilatiesysteem geïnstalleerd dat 90% meer stroom verbruikt dan nodig is.

Door over te stappen naar een nieuwe energiezuinige ventilatiebox, bespaart u tot wel € 80,- per jaar!

Onderhoud of vervangen?
Maak een online afspraak. Binnen 5 minuten geregeld!

online afspraak bel mij terug

Mechanische ventilatie: tips voor in huis

Raamroosters open zetten

Het is belangrijk dat er een natuurlijke wijze van lucht toevoer aanwezig is. Zet om deze reden altijd uw raamroosters open. Heeft u geen raamroosters? Zet dan dagelijks uw raam minimaal 15 minuten open. Zo bent u verzekerd van frisse lucht in huis.

Aanpassen binnendeuren

Woningen met mechanische ventilatie zijn goed geïsoleerd. Om deze reden is een goede doorstroom van lucht in uw woning belangrijk. Bekijk of er minimaal 1 tot 2 cm ruimte zit onder uw binnendeuren.

Ventilatiesysteem aan laten

Laat uw ventilatiesysteem altijd aan staan. Zo bent u 24/7 verzekerd van een optimaal mechanische afvoer van vervuilde lucht. Bekijk ook de website van Milieu centraal voor algemene tips over ventilatie.

Meer tips? Bel ons: 088 -1238700

Onze klanten zijn blij met ons

Wij worden beoordeeld met een 9.3
Bovendien beveelt 98% ons aanZeer positief. Deskundige vervanging van de ventilatie box. Daarna erg goede uitleg over het gebruik en de werking. Alles zeer netjes en schoon opgeleverd. Erg plezierig contact met de medewerker van Alpha ventilatie.

Reitsma

Duurde even voordat we een afspraak hadden maar verder goede communicatie hierover. Monteur heel netjes en alles super snel gefixt. Echt een soort van coolblue ervaring qua klantvriendelijk.

Jonathan Zigter

Nieuw systeem geïnstalleerd en schoonmaak ventilatie kanalen. Keurig afgewerkt. Goed geïnformeerd over werking. Prettige communicatie.Zowel in communicatie als in uitvoering werk vijf sterren !

H. de Raat