VCA Keurmerk

De medewerkers van Alpha Ventilatie zijn VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om onze monteurs veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.