Home » VVE en Zakelijk » Ventilatie inregelen

Ventilatie inregelen

Een ventilatiesysteem dient geheel ingeregeld te worden volgens de ventilatienormen  (Afdeling 3.6 Luchtverversing) in het Bouwbesluit. De verdeling en hoeveelheid van de ventilatielucht (debieten) moet worden ingesteld zodat de beschikbare capaciteit van een systeem efficiënt wordt verdeeld over alle ruimtes.

Ventilatie laten inregelen?
Wij zijn gespecialiseerd in het professioneel inregelen van een volledig ventilatiesysteem. Dit doen wij met behulp van een nuldrukcompensatiemeter. Door gelijktijdige bepaling van de luchthoeveelheid, absolute luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid kan een ventilatiesysteem optimaal en nauwkeurig ingeregeld worden.

Adviesbezoek

Mogelijkheden bij Alpha Ventilatie

Adviesbezoek & plan
125,-

Vraag vrijblijvend advies bij ons aan. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Wij verrekenen de opnamekosten bij akkoord op onze offerte.

Wat zit er in het advies?
  • Adviseur op bezoek

  • Inregelplan op maat

  • Algemene ventilatieadvies

  • Vrijblijvende offerte
Advies aanvragen Veelgestelde vragen

Voordelen na het inregelen


Verbeter de luchtkwaliteit
Voldoen aan EPB-wetgeving
Langere levensduur systeem
Voorkom het Sick Building Syndrome 
Voorkom extra onderhoud

Veelgestelde vragen

Heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ventilatie inregelen

Hoe werkt het inregelen?

Hoe werkt het inregelen?

Aan de hand van een juiste ventilatieberekening is het mogelijk om de verschillende verblijfsruimtes in een pand te voorzien van de juiste hoeveelheid toevoer– of afvoerlucht. Het gaat in dit geval dus niet alleen om luchthoeveelheden maar ook bijvoorbeeld over de positionering van kanalen, dempers en alle andere materialen die van belang zijn voor de installatie van een ventilatiesydteem. Hoe groter de diameters per kanaal, hoe lager de weestand en hoe kleiner het risico op ongewenste geluidsvorming.

Hoe werken debieten?

Hoe werken luchtdebieten?

Een debiet is een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium (zoals lucht). Deze waardes worden uitgedrukt in de eenheid m³/s (kubieke meters per seconde). Een luchtdebiet is dus de hoeveelheid lucht dat in een bepaalde tijdseenheid verplaatst wordt. Deze term wordt dus ook gebruikt voor aanduiding van de ventilatiecapaciteit van mechanische ventilatiesystemen.

Een debietmeter (flow meter) is een meetinstrument waarmee het debiet van lucht in de kanalen wordt gemeten.

Hoe weet ik of het ventilatiesysteem is ingeregeld

Hoe weet ik of het ventilatiesysteem is ingeregeld

Helaas is dit moeilijk te beoordelen omdat deze alleen te bepalen zijn met de juiste meetinstrumenten. Echter kunt u zelf aan de hand van een aantal kenmerken wel concluderen dat deze niet helemaal juist is of dat dit nog nooit eerder gebeurd is.

  1. De MV Box maakt na een korte periode al enorme herrie.
  2. De ventielen zijn nooit aangepast en staan nog op de standaard standen.
  3. De afzuiging werkt niet optimaal.
  4. Vocht, stof en geur blijven langer in huis hangen.
Wat is een nuldrukcompensatiemeter

Eén van de belangrijkste onderdelen van het binnenklimaat in gebouwen is de ventilatie. Over het algemeen wordt dit gerealiseerd met een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij de hoeveelheid ventilatielucht via in- en uitblaasventielen over de afzonderlijke ruimtes in een gebouw of woning wordt verdeeld. 

Deze verdeling van de ventilatielucht moet worden ingesteld zodat de volledige capaciteit van een ventilatiesysteem efficiënt wordt verdeeld over alle ruimtes. Dit apparaat biedt, dankzij nuldrukcompensatie, de mogelijkheid om selectieve debietmetingen uit te voeren bij inblaas- en afzuigpunten van ventilatiesystemen conform de geldende normen.

Ter beoordeling van de luchtkwaliteit is dit apparaat uitermate geschikt voor debiet, luchttemperatuur, luchtvochtigheid en abs. luchtdruk. De stromingsrichting wordt door het meetinstrument automatisch herkend. Op deze wijze kan een ventilatiesysteem uitermate nauwkeurig worden ingeregeld. Uitgangspunt van de inregeling van een ventilatiesysteem is een complete lijst van alle inblaas- en afzuigpunten met, per punt de waarde waarbij is uitgegaan van de ventilatiewaarden uit het Bouwbesluit.

#1 in Ventilatie

Waarom kiezen voor ons? 

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Voorkeur contact*
Wilt u liever gebeld worden of contact via WhatsApp?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Voorkeur contact*
Wilt u liever gebeld worden of contact via WhatsApp?