Home » Ventilatie » Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C is momenteel het meest gebruikte mechanisch ventilatiesysteem in Nederland. Het zorgt ervoor dat de vervuilde, vochtige lucht in huis mechanisch wordt afgezogen een dat schone, droge lucht op een natuurlijke manier naar binnen kan stromen. Zo heb je altijd een goed gebalanceerde luchtvochtigheid en dus een optimaal binnenklimaat. In dit artikel lees je meer over ventilatiesysteem C.

ventilatiesysteem C

Hoe werkt ventilatiesysteem C?

hoe werkt ventilatiesysteem c

Ventilatiesysteem C is een combinatie van een mechanische afvoer van vervuilde, vochtige lucht en een natuurlijke toevoer van schone, droge lucht. Dat betekent dus dat de afvoer tot stand wordt gebracht met behulp van een motor, terwijl de toevoer gebeurt door middel van toevoerroosters en ramen. Met andere woorden: schone lucht wordt op een natuurlijke manier het huis in gebracht, en de afvoer van vervuilde lucht gaat op een mechanische manier.

werking ventilatiesysteem c

Ventilatiesysteem C is het tegenovergestelde van ventilatiesysteem B. Bij systeem C is de toevoer van lucht natuurlijk en de afvoer mechanisch. Bij systeem B is de toevoer van lucht juist mechanisch en de afvoer natuurlijk.

De afvoer

De afvoer van vervuilde lucht wordt centraal geregeld door een ventilatiebox of dakventilator. De afzuiging wordt op gang gebracht door de motor. De afzuiging van vervuilde lucht vindt meestal plaats op vaste punten in huis. Dit is vaak in de zogeheten “natte ruimtes” zoals de badkamer, de keuken en het toilet. De reden dat deze ruimtes worden gekozen is omdat hier de meeste vochtige, vervuilde lucht ontstaat. De lucht wordt vanaf deze punten afgezogen door afzuigventielen en vervolgens via een buizenstelsel naar buiten geleid.

De toevoer

De toevoer van schone lucht komt op een natuurlijke manier tot stand bij ventilatiesysteem C. Wanneer de vervuilde lucht is afgezogen, komt er een luchtstroom op gang waardoor schone lucht naar binnen kan stromen via toevoerroosters en ramen. Er komt hier dus geen motor aan te pas. De toevoerpunten van schone lucht zijn vaak in de zogeheten “droge ruimtes”. Dit zijn onder andere slaapkamers en de woonkamer.

Ventilatiesysteem C+

ventilatiesysteem C+

Ventilatiesysteem C+ is in essentie hetzelfde als ventilatiesysteem C. Het verschil is echter dat de afvoer van ventilatiesysteem C+ is geoptimaliseerd met vraaggestuurde elementen. Dat houdt in dat het ventilatiesysteem zelf kan inschatten hoeveel lucht er moet worden afgezogen om een optimaal binnenklimaat te creëren.

Deze vraaggestuurde elementen werken aan de hand van sensoren. Er zijn verschillende soorten sensoren die verschillende aspecten kunnen meten. Zo zijn er vochtsensoren, die de luchtvochtigheid meten en CO2 meters die het CO2-gehalte meten. Wanneer deze meten dat de luchtvochtigheid of het CO2-gehalte te hoog is, dan wordt er extra lucht afgezogen.

De installatie van ventilatiesysteem C

installatie van systeem c

De installatie van ventilatiesysteem C kun je eigenlijk niet zelf doen. Het is belangrijk dat een vakman dit doet, omdat iemand die hier geen verstand van heeft, snel fouten kan maken. Hierdoor kan het zo zijn dat je ventilatiesysteem niet (goed) werkt of veel geluid maakt. Mechanische ventilatie vervangen  kun je beter aan een specialist overlaten. Zelf je ventilatie vervangen is niet aan te raden.

De installatie van ventilatiesysteem C kan gemakkelijk worden gedaan door een vakman als er al een buizensysteem voor de afvoer van lucht aanwezig is in huis. Als dit niet het geval is, dan zal de installatie een stuk moeilijker en duurder zijn. Je zult dan een grote renovatie nodig hebben om een buizensysteem aan te leggen.

Het onderhoud van systeem C

onderhoud ventilatiesysteem c

Het is belangrijk dat je je ventilatiesysteem goed onderhoudt. Zo zorg je ervoor dat de lucht in huis daadwerkelijk schoon is en je ventilatiesysteem langer meegaat. Daarnaast maakt een goed onderhouden ventilatiesysteem minder geluid.

Onderhoud

Laat een vakman langskomen om het mechanische gedeelte van ventilatiesysteem C goed te onderhouden en te reinigen. Je kunt de volgende richtlijnen aanhouden:

 • Laat elke twee jaar klein onderhoud uitvoeren. Je ventilatiebox wordt dan gereinigd en geïnspecteerd. Ook je ventielen worden dan gereinigd en afgesteld.
 • Laat elke vier jaar groot onderhoud uitvoeren. Je ventilatiebox wordt dan gereinigd en geïnspecteerd. Ook worden de ventielen en afvoerkanalen gereinigd. Als laatste wordt het gehele systeem goed afgesteld.

Reinigen

De toevoerroosters moeten regelmatig worden gereinigd. Dit kun je zelf doen. Het kan nodig zijn om je roosters hiervoor eerst los te moeten schroeven. Je kunt het stof zo uit de roosters zuigen met een stofzuiger en hier vervolgens overheen gaan met een sopje.

Wat kost ventilatiesysteem C?

kosten ventilatiesysteem c

Het is lastig te zeggen hoeveel ventilatiesysteem C precies kost. Dat komt omdat de kosten afhangen van de grootte van het huis. Daarnaast zijn er verschillende merken ventilatieboxen en ook meerdere aanvullende opties, zoals sensoren. Dit weegt allemaal mee in de prijsbepaling.

Echter kun je er gemiddeld van uitgaan dat je € 500 kwijt zult zijn, inclusief installatiekosten. Dit is goedkoper dan bijvoorbeeld ventilatiesysteem D of E. Deze gemiddelde prijs is alleen van toepassing als er al een buizensysteem voor het afvoeren van lucht aanwezig is in je woning. Wanneer dit niet het geval is, zul je een grote renovatie moeten uitvoeren om een buizensysteem aan te leggen. Zo een grote renovatie op zichzelf is uiteraard erg duur.

De voordelen en nadelen van systeem C

voordelen en nadelen systeem c

Ventilatiesysteem C is het meest gebruikte mechanische ventilatiesysteem in Nederland. Men kiest voor dit systeem, omdat er veel voordelen aan gekoppeld zitten. Echter zijn er ook een aantal nadelen. Hieronder lees je welke voor- en nadelen er zijn.

Voordelen van ventilatiesysteem C

 • Ventilatiesysteem C is goedkoper dan andere mechanische ventilatiesystemen. Dat komt omdat de toevoer van lucht op een natuurlijke manier is geregeld.
 • Het onderhoud en de installatie van dit ventilatiesysteem is makkelijker dan andere mechanische ventilatiesystemen. Dit is zo omdat enkel de afvoer van lucht mechanisch is geregeld.
 • Het buizensysteem van ventilatiesysteem C is simpeler dan andere mechanische ventilatiesystemen, omdat er alleen afvoerbuizen nodig zijn en geen toevoerbuizen.
 • Ventilatiesysteem C is een regelbaar systeem, omdat je ervoor kunt kiezen om vochtsensoren en CO2-sensoren toe te voegen.

Nadelen van ventilatiesysteem C

 • De luchttoevoer is lastig te regelen. Dat komt omdat dit op een natuurlijke manier gebeurt en naar binnen stroomt via ramen en roosters.
 • Huizen met dit ventilatiesysteem kunnen gemakkelijk te koud of te warm worden. Dat komt omdat de natuurlijke luchttoevoer ervoor zorgt dat de buitenlucht onverwarmd of niet verkoeld naar binnen stroomt.
 • Je kunt geluidsoverlast van buiten ervaren door de toevoerroosters die met de buitenlucht in verbinding staan.
 • De toegevoerde lucht wordt gedeeltelijk niet gefilterd. Vaak hebben ventilatieroosters wel een filter, maar als je een raam open zet dan komt er alsnog ongefilterde lucht binnen.
 • Het kan zo zijn dat je tocht ervaart in huis door de natuurlijke toevoer van lucht bij ventilatiesysteem C.

Ventilatiesysteem C samengevat

vraaggestuurde ventilatie samengevat

Ventilatiesysteem C is het meest gebruikte mechanische ventilatiesysteem in Nederland. De vervuilde lucht wordt afgezogen aan de hand van een motor en vervolgens naar buiten geleid. De toevoer van lucht vindt plaats op een natuurlijke manier. De schone lucht stroomt namelijk naar binnen via toevoerroosters en ramen.

De installatie van het ventilatiesysteem kun je het beste overlaten aan een vakman. Zo ben je er zeker van dat alles naar behoren werkt. Een specialist kan dit relatief snel doen als er al een buizensysteem aanwezig is in huis voor de afvoer van lucht. Dit kost gemiddeld € 500, inclusief nieuwe ventilatiebox en installatiekosten.

Om ervoor te zorgen dat je ventilatiesysteem naar behoren blijft werken, is het belangrijk dat je deze regelmatig reinigt en laat onderhouden.