Home » WTW Unit » WTW Unit inregelen

Inregelen van de WTW installatie

Bij Alpha Ventilatie kunt u uw WTW unit professioneel laten inregelen. Een WTW unit is vaak bij oplevering van een woning niet perfect ingeregeld. Vaak vergeet men de WTW unit direct bij oplevering in te regelen.

Waarom Alphaventilatie.nl

  Professioneel inregelen
  Debietmetingen
  Ervaren servicemonteurs
  Actief in heel Nederland
  99% van onze klanten beveelt ons aan

Ervaring van anderen

Goed meegedacht, netjes gew…(10/10)

Zeer bekwaam personeel. Gin…(10/10)

Meer reviews lezen

Waarom ventilatie inregelen?

 Verlaag uw energiekosten
  Voorkom slijtage motor
  Voorkom geluidsoverlast

Let op: Oude WTW Units raken snel uit balans en verbruiken jaarlijks meer energie dan een wasmachine en een koelkast bij elkaar! 

Informatie over WTW Unit inregelen

Hoe werkt het inregelen?

Een WTW unit is een mooie manier om energie te besparen en tegelijkertijd een aangenaam binnenklimaat te creëren. Het is hierbij belangrijk dat de installatie na oplevering voldoet aan de ventilatie eisen.

Het is noodzakelijk dat er eerst een nauwkeurige ventilatieberekening wordt gemaakt alvorens er een volledige WTW installatie inclusief de bijbehorende kanalen wordt aangelegd. Wanneer er in de ontwerpfase geen berekening is gemaakt, is het vrij lastig om de gewenste hoeveelheid toevoer of afzuiglucht te bereiken. Dit is een essentieel punt voor een goed binnenklimaat en is vaak onderdeel van het Bouwbesluit.

Aan de hand van een juiste ventilatieberekening is het mogelijk om de verschillende verblijfsruimtes in een woning te voorzoen van de juiste hoeveelheid toevoer– of afvoerlucht. Het gaat in dit geval dus niet alleen om luchthoeveelheden maar ook bijvoorbeeld over de positionering van kanalen, dempers en alle andere materialen die van belang zijn voor de installatie van een WTW unit. Hoe groter de diameters per kanaal, hoe lager de weestand en hoe kleiner het risico op ongewenste geluidsvorming.

Inregelen van een bestaande WTW unit

Het inregelen van een WTW unit is belangrijk voor een goede werking en om daarnaast op de langere termijn geluidsoverlast en slijtage van de unit te voorkomen.
Het inregelen wordt gedaan door de luchttoevoer en de luchtafvoer direct met elkaar in balans te brengen op een manier dat er in de diverse verblijfsruimten van een woning voldoende lucht afgevoerd of juist toegevoerd wordt. Dit betekent dat de gewenste afzuig- en toevoercapaciteit wordt afgestemd op de diverse ruimten in uw huis. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van de toevoer en afvoer ventielen in een woning.
Deze kunnen per ventiel afzonderlijk worden ingesteld om het gewenste resultaat te bereiken. Het inregelen van een wtw installatie dient te gebeuren met professionele apparatuur. Het is dan ook niet mogelijk dit zelf te doen wanneer u niet over de juiste apparatuur en kennis beschikt.
Bij het inregelen wordt er gebruik gemaakt van een flowmeter om de exacte debieten te meten. Een debiet is een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium (zoals lucht). Deze waardes worden uitgedrukt in de eenheid m3/s (kubieke meters per seconde (m³/s).

Let op: reinig uw systeem voor het inregelen

Voordat u over gaat op het inregelen van een WTW unit is het belangrijk dat het systeem zelf met bijbehorende kanalen goed is onderhouden (en gereinigd). Vervuiling in de kanalen zorgt namelijk voor weerstand waarbij er tijdens een meting afwijkende waardes gemeten kunnen worden. Dit geeft een verkeerd beeld waardoor de WTW unit niet helemaal juist kan worden ingeregeld.

Daarnaast is er kans dat de nieuwe machine schade oploopt door het vuil wat nog aanwezig is in de kanalen, denk hierbij ook aan bijvoorbeeld bouwstof.

Wat zijn de voordelen?

  • Voorkom tochtklachten doordat toevoerventielen te veel lucht naar binnen blazen. Dit levert al snel gezondheidsklachten op.
  • Verlaag uw stookkosten door een juiste toevoer in alle ruimten (waar toevoerventielen aanwezig zijn).
  • Maak gebruik van het volledige rendement van een WTW unit.
  • Voorkom ongewenste geuren in de keuken en wc door de juiste afzuigcapaciteit.
  • Voorkom condens en vochtvorming in de badkamer door de juiste afzuigcapaciteit van de WTW te benutten.