Home » Privacy Statement

Privacy Statement

 1. Privacy
  Als u contact heeft met Alpha Ventilatie, legt Alpha Ventilatie een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Alpha Ventilatie uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Alpha Ventilatie verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van Alpha Ventilatie en/of gebruikers van producten, diensten en websites van Alpha Ventilatie.
 1. Verkrijgen persoonsgegevens
  Alpha Ventilatie verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 • U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan Alpha Ventilatie voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).
 • U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  Alpha Ventilatie verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Alpha Ventilatie verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);
 • uw toestemming;
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;
 • het gerechtvaardigd belang van Alpha Ventilatie om u nieuwsbrieven, herinneringen aan onderhoudsbeurten, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Alpha Ventilatie verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen, om de afgenomen dienst uit te kunnen oefenen en voor de facturering van afgenomen diensten en/of producten.
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren.
Titel(s) Voor de juiste aanhef.
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen.
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen.
Geslacht Voor de juiste aanhef.
Bedrijf of organisatie Om de afgenomen dienst uit te kunnen oefenen en om de facturen aan de juiste bedrijf/organisatie te adresseren.
Data van afspraken Om de afgenomen dienst uit te kunnen voeren en om u tijdig te wijzen op onderhoudsbeurten.
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Alpha Ventilatie gebruik van Google Analytics.
 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard. Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u Alpha Ventilatie informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Alpha Ventilatie stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.
 2. Uw rechten
  Onderaan elke digitale mailing die u van Alpha Ventilatie ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Alpha Ventilatie te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Alpha Ventilatie, Maarssenbroeksedijk 4,
  3542 DN Utrecht, of info@alphaventilatie.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
 1. Uw persoonsgegevens en derden
  Alpha Ventilatie deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. In onderstaand schema zijn de instanties beschreven waar Alpha Ventilatie mee werkt. Alpha Ventilatie heeft een verwerkersovereenkomst met deze instanties zodat zij dezelfde rechten waarborgen.

  Instantie Doeleinden
  Google Voor het bijhouden van klikgedrag. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.
  Mailchimp Om u op de hoogte te houden van periodieke onderhoudsbeurten en overige gerelateerde e-mails.
  Exact Voor het bijhouden van onze administratie.
  WerkbonApp Voor het inplannen van onze monteurs.
  FeedbackCompany Voor het onpartijdig beoordelen van onze dienstverlening.
 2. De veiligheid van uw persoonsgegevens
  Alpha Ventilatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Alpha Ventilatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.alphaventilatie.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 4. Contact
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Alpha Ventilatie, Strijkviertel 48B, 3454PN, De Meern. E-mail: info@alphaventilatie.nl
 5. Anonymize IP
  Uw IP adres is geanonimiseerd en veilig. Alle IP adressen worden vanaf nu anoniem via Google Analytics verzameld.

Utrecht, 21 mei 2018