Home » Ventilatie » Ventilatie nieuwbouw

Ventilatie bij nieuwbouw

Ben jij van plan om een woning te laten bouwen? Dan is het verstandig om eens na te denken over de ventilatie. Het is namelijk verplicht om nieuwbouwwoningen te voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Tevens zijn er nog een aantal andere eisen aan de ventilatie. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over ventilatie bij nieuwbouwwoningen.

Ventilatie bij nieuwbouw

Ventilatie-eisen voor nieuwbouw

Ventilatie-eisen voor nieuwbouw

Een goede ventilatie bevordert je gezondheid en zorgt voor een frisse, comfortabele woning. Dit is de reden dat de overheid eisen heeft gesteld aan de ventilatie van nieuwbouwwoningen. De eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit en gelden voor iedereen. Zo moet een nieuwbouwwoning voorzien zijn van een ventilatiesysteem dat:

 • Frisse lucht naar binnen laat stromen in de droge ruimtes, zoals de woonkamer en de slaapkamers;
 • De frisse toevoerlucht langs tussenruimtes laat stromen, zoals de gang en de trappenhal;
 • De frisse toevoerlucht als laatste naar de natte ruimtes laat stromen, zoals de keuken en de badkamer;
 • De vervuilde lucht vanuit de natte ruimtes afzuigt en naar buiten afvoert;
 • Ervoor zorgt dat er geen grote energieverliezen zijn.

Ventilatiesystemen

De ventilatiesystemen die voldoen aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit zijn de (gedeeltelijk) mechanische ventilatiesystemen C, D en E.

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C

Ventilatiesysteem C is een combinatie van natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. De afzuiging van vervuilde, vochtige lucht gebeurt namelijk op een mechanische manier en schone, droge lucht stroomt op een natuurlijke manier het huis in.

Er wordt dus een mechanisch systeem gebruikt om de vervuilde, vochtige lucht af te zuigen en door middel van buizen naar buiten te leiden. De afzuigpunten bevinden zich meestal in natte ruimtes, zoals de badkamer en de keuken. De schone lucht stroomt via ventilatieroosters, ventilatieventielen en ramen in droge ruimtes naar binnen.

De voordelen

Ventilatiesysteem C heeft de volgende voordelen:

 • Dit is het goedkoopste systeem van alle opties waaruit je kunt kiezen bij nieuwbouw;
 • Het elektriciteitsverbruik ligt lager dan bij ventilatiesysteem D;
 • Het kan vraaggestuurd werken aan de hand van sensoren die de luchtkwaliteit in huis meten. Als de kwaliteit niet optimaal is, dan wordt er automatisch extra geventileerd.

De nadelen

Ventilatiesysteem C heeft ook een aantal nadelen:

 • Het kan de frisse toevoerlucht niet voorverwarmen, waardoor je tocht en koudebruggen kunt ervaren;
 • De luchtkwaliteit is minder goed dan bij andere ventilatiesystemen. Vervuiling van buiten kan namelijk makkelijker naar binnen treden;
 • Geluid van buitenaf kan makkelijker binnen worden gehoord.

De prijs

De prijs om ventilatiesysteem C te laten installeren ligt onder andere aan de grootte van je woning en het model dat je kiest. Echter kun je uitgaan van een prijs tussen de € 3.250 en € 4.500, inclusief plaatsing en exclusief btw.

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D wordt ook wel een WTW-unit of balansventilatie genoemd. Het systeem is geheel mechanisch. Dit houdt in dat zowel de afzuiging van vervuilde lucht én de toevoer van schone lucht gebeurt aan de hand van een systeem met een motor.

De afgezogen lucht wordt middels een buizenstelsel naar buiten geleid en de schone lucht wordt via de motor aangezogen. De aangezogen lucht wordt altijd eerst door de filters in het systeem gefilterd, voordat het de woning instroomt.

Ventilatiesysteem D zorgt, naast gezonde, schone lucht, ook voor warmtebehoud in je woning. De warmte van afgezogen lucht wordt namelijk gebruikt om frisse lucht van buiten voor te verwarmen.

De voordelen

Ventilatiesysteem D heeft de volgende voordelen:

 • Het verwarmt de toevoerlucht voor, waardoor je geen last hebt van koudebruggen of tocht;
 • Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit in huis dan ventilatiesysteem C, omdat vervuiling van buitenaf minder snel naar binnen kan treden;
 • Je ervaart geen geluidshinder van buitenaf.

De nadelen

Ventilatiesysteem D heeft ook een aantal nadelen:

 • De hoge investeringsprijs;
 • Het systeem heeft meer onderhoud nodig dan ventilatiesysteem C;
 • Verbruikt relatief meer elektriciteit.

De prijs

De prijs om ventilatiesysteem D te laten installeren ligt onder andere aan de grootte van je woning en het model dat je kiest. Echter kun je uitgaan van een prijs van minimaal € 6.000, inclusief plaatsing en exclusief btw.

Ventilatiesysteem E

Ventilatiesysteem E

Ventilatiesysteem E is compleet mechanisch. Het systeem zorgt ervoor dat vervuilde lucht wordt afgezogen en middels buizen naar buiten wordt geleid. De schone lucht wordt aangezogen door ventilatieroosters. De aangezogen lucht wordt altijd gefilterd voordat het de woning binnenstroomt.

Je kunt met dit systeem zelf de ventilatie-intensiteit bepalen. Daarnaast realiseert ventilatiesysteem E ook warmtebehoud in je woning. Er zit bij dit type namelijk een warmtepomp. Deze pomp zorgt ervoor dat je huis (verwarming) en boiler water verwarmd kunnen worden met de warmte uit de afgezogen lucht.

De voordelen

Ventilatiesysteem E heeft de volgende voordelen:

De nadelen

Ventilatiesysteem E heeft ook een aantal nadelen:

 • Het is het duurste systeem om te laten installeren;
 • Het is mogelijk dat je geluidshinder ervaart door het mechanische systeem.

De prijs

De prijs om ventilatiesysteem E te laten installeren ligt onder andere aan de grootte van je woning en het model dat je kiest. Echter kun je uitgaan van een prijs van tussen de € 6.000 en € 10.000, inclusief plaatsing en exclusief btw.

Voor welk ventilatiesysteem moet ik kiezen?

Voor welk ventilatiesysteem moet ik kiezen

Welke ventilatiesysteem je moet kiezen ligt geheel aan je eigen voorkeuren. Je weet nu wat de voor- en nadelen zijn van elk systeem. Vraag jezelf dus af welke voordelen essentieel zijn voor jou en met welke nadelen je kunt leven.

Het onderhoud

Onderhoud van het ventilatiesysteem in je nieuwbouwwoning

Het is belangrijk dat je je mechanische ventilatiesysteem goed onderhoudt. Zo zorg je ervoor dat de lucht in huis daadwerkelijk schoon is en je ventilatiesysteem langer meegaat. Daarnaast maakt een goed onderhouden ventilatiesysteem minder geluid. We raden aan om het onderhoud te laten uitvoeren door een vakman.

Voor het onderhoud van de ventilatie bij nieuwbouw kun je de volgende richtlijnen aanhouden:

 • Elke twee jaar klein onderhoud. Dit bestaat uit reiniging en inspectie van je ventilatiebox. Ook worden je ventielen gereinigd en afgesteld.
 • Elke vier jaar groot onderhoud. Dit bestaat uit reiniging en inspectie van je ventilatiebox, plus reiniging van de ventielen en afvoerkanalen. Ook wordt het gehele systeem goed afgesteld.

Ventilatie nieuwbouw nodig

Reinigen

De toevoerroosters moeten regelmatig worden gereinigd. Dit kun je zelf doen. Het is handig als je hier je roosters voor los schroeft. Gebruik een stofzuiger om het stof weg te zuigen en gebruik vervolgens een sopje om het geheel goed schoon te krijgen.

Tips voor de ventilatie bij nieuwbouw

Ventilatie tips nieuwbouw

Hier volgen een aantal tips om ervoor te zorgen dat de ventilatie in jouw nieuwbouwwoning altijd goed is:

 • Zet je ventilatiesysteem nooit uit;
 • Zorg ervoor dat je ventilatiesysteem goed staat afgesteld;
 • Zorg ervoor dat lucht in je woning vrij kan stromen. Dit doe je door 1,5 centimeter ruimte onder binnendeuren te laten en eventueel ventilatieroosters te plaatsen;
 • Plaats schakelaars door het hele huis, zodat je altijd gemakkelijk de intensiteit van de ventilatie kunt aanpassen;
 • Laat je ventilatiesysteem keuren met een Ventilatie Prestatie Keuring;
 • Laat je ventilatiesysteem regelmatig onderhouden en reinigen.

Hoe zit het bij renovaties?

Ventilatie bij renovaties

Ga jij woning renoveren? Dan is er een kans dat de ventilatie-eisen ook op jouw woning van toepassing zijn. In het Bouwbesluit bestaan er vier categorieën renovaties:

 1. Renovatie: dit houdt in dat er gedeeltelijk vernieuwingen, veranderingen of een vergroting van je huis plaatsvinden.
 2. Renovatie met vernieuwing of vervanging van de isolatielagen in je huis.
 3. Ingrijpende renovatie: wanneer 25% van je huis verandert, wordt vernieuwd, of wordt uitgebreid.
 4. Verbouwing waarbij het technische bouwsysteem wordt aangepast. Dit heeft betrekking op een gehele of gedeeltelijke aanpassing.

Alleen bij de laatste categorie moet het ventilatiesysteem worden veranderd als deze nog niet aan de richtlijnen voldoet. Je hebt dan een ventilatiesysteem nodig met een capaciteit van minimaal 5000 m3 per uur. Kortom, je hoeft je bij een bestaande (oudere) woning alleen aan de ventilatie eisen in dit artikel te houden wanneer je het technische bouwsysteem aanpast. Meer informatie hierover vind je op de website van het Bouwbesluit online.

Het ventilatieplan

Het ventilatieplan

Heb je een ventilatiesysteem uitgekozen? Dan wordt het tijd om een ventilatieplan op te stellen. Dit is een verplicht plan dat ervoor zorgt dat jouw ventilatie goed werkt en juist is ingesteld. In principe bestaat het plan uit twee onderdelen:

 1. Het ventilatievoorontwerp: dit wordt voor de start van de installatie opgesteld. Hierin staat voor welk ventilatiesysteem er is gekozen en waar deze precies wordt geïnstalleerd.
 2. Het ventilatieprestatieverslag: dit wordt na de installatie opgesteld. Hierin staat wat de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem zijn.

Je kunt het ventilatieplan laten opstellen door een installateur of een Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) verslaggever.