Home » Ventilatie » Bouwbesluit en ventilatie

Bouwbesluit en ventilatie

Het Bouwbesluit verandert voortdurend en dat heeft gevolgen voor de ventilatie in nieuwe huizen en andere gebouwen. In dit artikel leggen we je uit wat het Bouwbesluit is en wat de NEN 1087 hiermee te maken heeft. Daarnaast kun je in dit artikel lezen wat de nieuwste ventilatie-eisen zijn en of deze ook voor jou gelden. Lees dus snel verder!

Bouwbesluit en ventilatie

Wat is het Bouwbesluit?

wat is het bouwbesluit

Het Bouwbesluit bestaat uit eisen die de overheid heeft gesteld met betrekking tot bouw en verbouw. Deze eisen gaan over veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid, energiezuinigheid en het milieu. Iedereen moet zich aan deze eisen houden. Op deze manier koerst de overheid op een land met betere gebouwen. De eisen zijn op nationaal en op Europees niveau samengesteld. Zo vind je in het Bouwbesluit dus ook Europese voorschriften waar de overheid mee akkoord is gegaan. Hierbij is overlegd met onder andere specialisten, de bouwsector en gemeenten.

Het Bouwbesluit is in 2012 opgesteld en wordt af en toe geüpdatet. Zo zijn er in 2021 nog wijzigingen in het Bouwbesluit gedaan, en de komende jaren zullen er meer updates bijkomen. Het gehele Bouwbesluit uit 2012 is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de eisen die het Bouwbesluit stelt aan ventilatie?

Bouwbesluit en ventilatie

Een gedeelte van het Bouwbesluit gaat over ventilatie in nieuwe gebouwen. In dit gedeelte staan verschillende eisen waar de ventilatie in nieuwbouw aan moet voldoen. In het kort: de ventilatie moet goed op orde zijn. Er worden alleen nog maar ventilatiesystemen geaccepteerd die geheel mechanisch werken.

Het Bouwbesluit stelt ook eisen met betrekking tot de ventilatiecapaciteit. Zo moeten nieuwe gebouwen voldoen aan een minimale ventilatiecapaciteit van 0,9 dm3 per seconde, per m2. Hier zit dan wel nog een minimum van 7 dm3 per seconde aan vast, waarvan minimaal de helft een directe toevoer van lucht moet zijn. Mocht er echter een kooktoestel aanwezig zijn in de ruimte, dan moeten de af- en toevoer minimaal 21 dm3 per seconde bedragen.

Het Bouwbesluit geeft verder niet aan wat de ventilatiecapaciteit moet zijn per specifieke ruimte in huis. Hiervoor verwijst het Bouwbesluit naar de NEN 1087. Ook de bepalingsmethode voor de eisen uit het Bouwbesluit zijn terug te vinden in de NEN 1087.

NEN 1087

NEN 1087 staat voor de Nederlandse norm met betrekking tot bepalingsmethoden voor de ventilatie in gebouwen. Door de jaren heen is de NEN 1087 aangepast. Tot voor kort moest men zich nog houden aan de NEN 1087 uit 2001. Deze voldeed echter niet meer, omdat het in grote lijnen gebaseerd was op eisen uit de jaren ’80. Daarom is er in 2019 een nieuwe NEN 1087 gekomen. De twee hoofdelementen van deze nieuwe NEN zijn:

 • De bepalingsmethode voor de nominale ventilatiecapaciteit van ventilatiesystemen.
 • De bepalingsmethode voor de inrichting van ventilatiesystemen. Hieronder valt thermisch comfort; de richting van de luchtstroom en de regelbaarheid van de af- en toevoer van lucht.

Benieuwd naar alle eisen? Bekijk dan de website van het Nen.

Wat zijn de ventilatie-eisen per ruimte?

Ventilatie-eisen per ruimte

Het Bouwbesluit geeft niet aan wat de ventilatie-eisen zijn in de specifieke ruimtes van nieuwbouwwoningen. Dit staat wel in de NEN 1087. De verplichte nominale ventilatiecapaciteit per ruimte is conform de NEN 1087 als volgt:

 • Woonkamer: 1 dm3 per seconde, per netto vloeroppervlak, met een minimum van 21 dm3 per seconde.
 • Keuken: 21 dm3 per seconde.
 • Open keuken: 1 dm3 per seconde, per m2 netto vloeroppervlak, met een minimum van 21 dm3 per seconde.
 • Badkamer: 14 dm3 per seconde.
 • Toilet: 7 dm3 per seconde.
 • Was- en droogruimte: 14 dm3 per seconde
 • Slaapkamer: 1 dm3 per seconde, per m2 netto vloeroppervlak, met een minimum van 7 dm3 per seconde.
 • Overige “droge kamers” (studeerkamer, hobbykamer, berging, zolder): 1 dm3 per seconde, per m2 netto vloeroppervlak, met een minimum van 7 dm3 per seconde.
 • Garage: 3 dm3 per seconde, per netto vloeroppervlak.
 • Berging en schuur: 1 dm3 per seconde, per m2 netto vloeroppervlak, met een minimum van 7 dm3 per seconde.
 • Lift: 1 dm3 per seconde x het aantal toegestane personen.
 • Opslagruimte voor huisvuil kleiner dan 3m3: 100 dm3 per seconde.
 • Gemeenschappelijke verkeersruimte, trappenhuis en gang die toegang geeft tot de woning: 1x de ruimte-inhoud per uur.

Gelden de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voor mijn huis?

Geldt dit voor mijn huis?

Het ligt eraan of de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voor jouw huis gelden. Laat je momenteel een huis bouwen, dan gelden de eisen sowieso. Woon je in een oudere (bestaande) woning en wil je je huis laten renoveren, dan is het iets gecompliceerder. Dat komt omdat renovatie in het Bouwbesluit onder vier categorieën valt:

 1. Renovatie: dit houdt in dat er gedeeltelijk vernieuwingen, veranderingen of een vergroting van je huis plaatsvinden.
 2. Renovatie met vernieuwing of vervanging van de isolatielagen in je huis.
 3. Ingrijpende renovatie: wanneer 25% van je huis verandert, wordt vernieuwd, of wordt uitgebreid.
 4. Verbouwing waarbij het technische bouwsysteem wordt aangepast. Dit heeft betrekking op een gehele of gedeeltelijke aanpassing.

Alleen bij de laatste categorie moet het ventilatiesysteem worden veranderd als deze nog niet aan de richtlijnen voldoet. Je hebt dan een ventilatiesysteem nodig met een capaciteit van minimaal 5000 m3 per uur. Kortom, je hoeft je bij een bestaande (oudere) woning alleen aan de ventilatie eisen te houden wanneer het “technische bouwsysteem” wordt aangepast. Meer informatie hierover vind je op de website van het Bouwbesluit online.

Bouwbesluit en ventilatie samengevat

Bouwbesluit en ventilatie samengevat

Het Bouwbesluit van 2012 is continu aan wijzigingen onderhevig. Ook dit jaar is het Bouwbesluit aangepast. Dit heeft gevolgen voor de eisen met betrekking tot de ventilatie in nieuwe gebouwen (zoals nieuwbouwhuizen). Tegenwoordig moeten ventilatiesystemen in nieuwbouw panden geheel mechanisch zijn en worden er eisen gesteld aan de ventilatiecapaciteit. Zo moeten nieuwe gebouwen een minimale ventilatiecapaciteit hebben van 0,9 dm3 per seconde, per m2. De eisen met betrekking tot de ventilatiecapaciteit zijn terug te vinden in de NEN 1087. Ook bij renovaties kunnen ventilatie-eisen worden gesteld. Dat is voornamelijk het geval als tijdens de renovatie het technische bouwsysteem wordt aangepast.

Installateur nodig?

Installateur nodig?

Hulp nodig bij installatie? Onze gecertificeerde service monteurs zijn dagelijks in heel Nederland op pad om onze klanten te helpen en bieden altijd een passende oplossing. Bij Alpha Ventilatie kunt u op de korte termijn terecht. Wij hebben geen lange wachttijden. Bel: 088-1238700 of laat een “bel mij terug verzoek” achter.

Bel mij terug

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Voorkeur contact*
Wilt u liever gebeld worden of contact via WhatsApp?