Home » Ventilatie » Ventilatieventielen

Ventilatieventielen

Ventilatieventielen vormen een belangrijke schakel in de verschillende vormen van ventilatie, waaronder: mechanische ventilatie en WTW ventilatie. De ventielen zijn namelijk verantwoordelijk voor het toevoeren of juist afvoeren van de juiste hoeveelheid lucht volgens het Bouwbesluit. In dit artikel lees je wat ventilatieventielen doen, hoe ze werken, welke soorten er zijn en hoe je deze kunt onderhouden.

Ventilatieventielen

Wat zijn ventilatieventielen?

Wat zijn ventilatieventielen?

Ventilatieventielen zijn ronde ventielen die zorgen voor ventilatie in je huis. Ze zijn namelijk aangesloten op de ventilatiekanalen in het plafond of de muur. Er zijn ventilatieventielen die zorgen voor de toevoer van schone lucht en er zijn ventilatieventielen die zorgen voor de afvoer van vervuilde lucht. Over het algemeen zijn ventilatieventielen voornamelijk te vinden op muren of plafonds in badkamers, keukens en toiletten.

Hoe werken ventilatieventielen?

Hoe werken ventilatieventielen?

Ventilatieventielen kun je onderverdelen in afvoerventielen en toevoerventielen. De afvoerventielen zorgen ervoor dat vervuilde, vochtige lucht wordt afgevoerd. De toevoerventielen zorgen voor de toevoer van schone, droge lucht. Ventilatie is een proces dat nooit stopt en het is daarom belangrijk dat je je ventilatieventielen nooit dichtdraait.


Soorten ventilatieventielen


Ventielen kunnen zowel geïnstalleerd worden in huizen met een mechanische ventilatie, als huizen met een natuurlijke ventilatie. Hoe ventilatieventielen werken, ligt aan het soort ventilatie dat je hebt. Hieronder kun je lezen hoe dat werkt.

Natuurlijke ventilatie

Ventilatieventielen in een huis met natuurlijke ventilatie werken aan de hand van luchtdrukverschillen en zijn gebaseerd op het natuurkundige principe dat warme lucht opstijgt. Eerst stroomt schone, frisse buitenlucht via lager gelegen ventielen, open ramen en raamroosters naar binnen. Vervolgens verlaat de vuile, warme lucht het huis via hoger gelegen ventilatieventielen en overige openingen in huis.

Natuurlijke ventilatie bij ventilatieventielen

Mechanische ventilatie

Ventilatieventielen in een huis met mechanische ventilatie worden aangestuurd door een motor. Deze zorgt ervoor dat de ventilator draait waardoor de buizen, die aangesloten zitten op de ventilatieventielen, lucht kunnen afzuigen of toevoeren. Ventilatieventielen zijn gemakkelijk aan te sluiten op de luchtbuizen, omdat ze vaak rond van vorm zijn. Tegenwoordig zijn er ook designmodellen te vinden met andere vormen.

Ventilatieventielen werken iets anders als je ventilatiesysteem gedeeltelijk mechanisch is. Als alleen de vervuilde lucht wordt verwerkt aan de hand van een motor, dan kan de frisse lucht op een natuurlijke wijze naar binnen stromen, via de ventilatieventielen. Wanneer de situatie andersom is en enkel de schone lucht wordt verwerkt aan de hand van een motor, dan kan de vervuilde lucht op een natuurlijke manier het huis verlaten via de ventilatieventielen.

Ventilatieventielen bij mechanische ventilatie

Waar worden ventilatieventielen geplaatst?

De ventilatie in je hele huis moet op orde zijn om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat optimaal is. Er zijn echter een aantal ruimtes waar ventilatie het belangrijkst is. Dit zijn de zogenoemde natte ruimtes, zoals de badkamer, de keuken en het toilet. De reden hiervoor is dat in deze kamers de luchtkwaliteit snel kan verslechteren. Dat komt door al het vocht dat vrijkomt tijdens het douchen, wassen en koken. Ook komen er tijdens het koken koolstofdioxide en vluchtige organische stoffen vrij. Het is essentieel dat deze allemaal afgevoerd worden en dat er schone lucht naar binnen kan stromen. Daarom is het slim om ventilatieventielen minimaal in de badkamer, het toilet en de keuken te plaatsen. Dit zijn bovendien ook de ruimtes die in huizen met mechanische ventilatie standaard een afzuigpunt hebben.

Wat voor soort ventilatieventielen zijn er?

Soorten ventilatieventielen

Er bestaan verschillende soorten ventilatieventielen. Je kunt ze opdelen in twee soorten, namelijk toevoerventielen en afvoerventielen.

Toevoerventielen

Toevoerventielen worden ook wel pulsieventielen genoemd. Deze worden vaak gebruikt in huizen met minimaal een mechanische toevoer van frisse lucht. Dat betekent dus dat toevoerventielen goed verenigbaar zijn met ventilatiesystemen B, D en E. In huizen met één van deze ventilatiesystemen, staan de toevoerpunten van frisse lucht vaak in zogeheten droge ruimtes, zoals de slaapkamers en de woonkamer. Toevoerventielen kun je ook gebruiken in huizen met natuurlijke ventilatie. Deze laten frisse lucht dan op een natuurlijke manier het huis instromen.

Toevoerventiel

Afvoerventielen

Afvoerventielen worden ook wel extractieventielen genoemd. Deze worden vaak gebruikt in huizen met minimaal een mechanische afvoer van vervuilde lucht. Dat houdt dus in dat afvoerventielen goed kunnen worden gebruikt in combinatie met ventilatiesystemen C, D en E. In huizen met één van deze ventilatiesystemen, staan de afvoerputten van vervuilde lucht vaak in zogeheten natte ruimtes, zoals de badkamer, de keuken en het toilet. Afvoerventielen kun je ook gebruiken in huizen met natuurlijke ventilatie. Deze voeren vervuilde lucht dan op een natuurlijke manier naar buiten af.

Afvoerventiel

Waar moet ik aan denken voordat ik ventielen koop?

Om ervoor te zorgen dat je ventilatieventielen passen bij jouw behoeftes, is het belangrijk om jezelf het volgende af te vragen voordat je ze koopt:

  • Heb je mechanische of natuurlijke ventilatie in huis?
  • Wil je lucht afvoeren of toevoeren?
  • Hoeveel lucht wil je verplaatsen?
  • In welke ruimtes wil je de ventilatieventielen plaatsen?
  • Van welk materiaal wil je de ventilatieventielen hebben? En in welke kleur?
  • Welke afmetingen moeten de ventilatieroosters zijn?

Het is niet altijd even makkelijk om zelf antwoord te geven op deze vragen. Gelukkig kun je altijd advies vragen aan een specialist en samen een plan opstellen.

De installatie

De installatie van ventilatieventielen

Laat de installatie van ventilatieventielen doen door een vakman. Dit is extra belangrijk als je de ventielen laat aansluiten op je mechanische ventilatiesysteem. Een vakman kan ventilatieventielen namelijk simpel aansluiten met een klemverbinding in het afvoerkanaal. Iemand die dit nog nooit eerder heeft gedaan kan snel fouten maken, wat kan leiden tot ventilatieventielen die niet of nauwelijks werken. In het ergste geval kun je zelfs schade aanrichten aan je hele ventilatiesysteem. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Schakel daarom altijd de hulp in van een deskundige.

Onderhoud en reiniging van ventilatieventielen

Onderhoud en reiniging van ventilatieventielen

Reinig je ventilatieventielen regelmatig. Zo’n één tot twee keer per jaar is voldoende. Dit kan je doen door het stof af te zuigen met een stofzuiger en het vervolgens met een sopje af te nemen. De afvoerventielen zijn het belangrijkst, omdat hier vooral vervuilde lucht langsgaat. Hierdoor zal deze de meeste stof en bacteriën bevatten. Vergeet echter ook niet je toevoerventielen te reinigen. Je wilt natuurlijk niet dat deze je schone lucht vervuilen voordat het je huis instroomt. Het ventiel kun je in principe dus zelf reinigen, maar het systeem erachter niet. Zorg er daarom voor dat je regelmatig een specialist laat komen om je mechanische ventilatiesysteem grondig te reinigen en te onderhouden. Houd daarvoor het volgende aan:

  • Laat elke twee jaar klein onderhoud uitvoeren. Je ventilatiebox wordt dan geïnspecteerd en gereinigd. Ook je ventielen worden dan gereinigd en afgesteld.
  • Laat elke vier jaar groot onderhoud uitvoeren. Je ventilatiebox, ventielen en afvoerkanalen wordt dan geïnspecteerd en gereinigd. Ten slotte stelt een vakman het gehele systeem goed af.

Ventilatieventielen samengevat

Ventilatieventielen samengevat

Ventilatieventielen helpen je bij het ventileren van je huis. Dat is belangrijk voor je gezondheid en de frisheid van je woning. Ze kunnen vervuilde lucht afvoeren en frisse lucht je huis in laten stromen. Dit kan in huizen met mechanische ventilatie, maar ook in huizen met natuurlijke ventilatie. De toevoerventielen zijn vaak te vinden in droge ruimtes, zoals de slaapkamer en de woonkamer. De afvoerventielen vind je meestal in natte ruimtes, zoals de badkamer, het toilet en de keuken. Schakel de hulp in van een vakman bij de installatie van de ventilatieventielen of als je niet zeker weet welke ventielen je moet kopen. Vergeet ook niet om je ventilatieventielen geregeld te reinigen en elke paar jaar een monteur langs te laten komen voor onderhoud aan je mechanische ventilatie. Zo weet je zeker dat jouw ventilatie optimaal werkt!