Home » Ventilatie » Corona en ventilatie

Corona en ventilatie

In andere landen is het allang geaccepteerd dat een goede ventilatie kan bijdragen aan de strijd tegen corona. Tot voor kort liep Nederland achter op deze landen, maar het kabinet heeft sinds 19 juli 2021 duidelijk gemaakt dat het toch belangrijk is om extra aandacht te besteden aan ventilatie. Sterker nog, het kabinet heeft besloten goed ventileren de vierde basisregel te maken, na de 1,5 meter afstandsregel, het handenwassen en testen/thuisblijven bij klachten. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over ventilatie tijdens de corona pandemie. Lees dus snel verder.

Corona en ventilatie

 

Wat is ventilatie?Wat is ventilatie

Ventilatie in een ruimte houdt in dat er continu verse lucht wordt binnengelaten en vervuilde lucht wordt afgevoerd. Dit is dus een proces dat nooit stopt. Ventilatie kan zowel op een natuurlijke of een mechanische manier. Bij natuurlijke ventilatie worden er geen machines of andere motoren gebruikt. De lucht af- en toevoer gebeurt aan de hand van onder andere roosters en kieren. Bij mechanische ventilatie wordt er wel gebruikgemaakt van een systeem met een motor om het ventilatieproces te regelen.

Corona druppeltjes weg ventileren

Corona druppeltjes (aerosolen)

Het coronavirus kan worden verspreid door aerosolen. Dit zijn druppeltjes die bij mensen vrijkomen tijdens onder andere hoesten, niezen, zingen en praten. Deze druppeltjes belanden in de lucht en kunnen vervolgens worden ingeademd door anderen. De aerosolen die vrijkomen bij gezonde mensen kunnen niet veel kwaad. De aerosolen die vrijkomen bij mensen die besmet zijn met het coronavirus kunnen anderen ook besmetten. Het is daarom belangrijk dat de besmettelijke druppeltjes die in de lucht belanden zo snel mogelijk uit de ruimte worden afgevoerd. Dit kan gedaan worden door middel van een goede ventilatie. Dit is dus heel wat anders dan “luchten”.

Video

Meer weten over de verspreiding van aerosolen in binnenruimtes? Bekijk onderstaande video van Nieuwsuur.


Luchten en ventileren is niet hetzelfde

Luchten en ventileren is NIET hetzelfde. Bij luchten wordt er voor een beperkte periode ramen en deuren opengezet, om verse lucht naar binnen en vervuilde lucht naar buiten te drijven. Bij ventileren is er constant sprake van de toevoer van schone lucht en de afvoer van vervuilde lucht. De lucht in de woning wordt dus continu ververst: 24 uur per dag, 7 dagen per week, het gehele jaar door.

Ventilatie adviezen van het RIVM

Ventilatie adviezen RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een aantal algemene adviezen gegeven over ventilatie in de strijd tegen corona. Zo adviseren zij om je minimaal aan de ventilatie eisen van het Bouwbesluit te houden. Kort uitgelegd staat daarin dat alle nieuwbouwwoningen en woningen waarin een grote verbouwing plaatsvindt voorzien moeten worden van een geheel mechanisch ventilatiesysteem. Dat wil zeggen dat zowel de toevoer als de afvoer van lucht mechanisch geregeld moet worden. Ook geldt er een minimale ventilatiecapaciteit van 0,9 dm3 per seconde, per m2.

Daarnaast staan er regels in het Bouwbesluit over ruimtes waarin lucht wordt gerecirculeerd. Zo moet er voldoende frisse buitenlucht in het proces worden gebruikt. Recirculatie wil zeggen dat de afgezogen lucht wordt hergebruikt. De lucht wordt na de afzuiging namelijk eventueel verwarmd, gekoeld en/of deels ververst. Hierna wordt het weer in dezelfde ruimte geblazen. De werking van een mobiele airco is hier een voorbeeld van. Het RIVM raadt overigens niet af om gebruik te maken van recirculerende ventilatie tussen verschillende ruimtes. Dat komt omdat het uitzetten van een recirculerend ventilatiesysteem een negatief effect heeft op het binnenklimaat van de hele woning.

Andere adviezen van het RIVM zijn:

  • Ventileer 24 uur per dag;
  • Gebruik en onderhoud je ventilatieroosters en mechanische ventilatiesysteem volgens de handleiding;
  • Zorg ervoor dat de ventilatiecapaciteit voldoende is voor de desbetreffende ruimtes;
  • Schakel een specialist in als je niet zeker weet of je ventilatie op orde is;
  • Lucht je woning regelmatig

Extra advies REHVA

Extra adviezen corona en ventilatie

De Europese Vakorganisatie voor Ventilatie, Verwarming en Airconditioning (REHVA) is het eens met de ventilatie adviezen van het RIVM. Echter geven zij ook nog een extra advies: spoel de WC door met gesloten deksel. Het coronavirus kan namelijk enkele uren overleven in ontlasting. Bij het doortrekken ontstaan er vele kleine druppeltjes met daarin eventueel het virus. Deze belanden vervolgens in de lucht, als er wordt doorgetrokken met een open WC-deksel. Door deze omlaag te doen voorkom je dus een eventuele verdere verspreiding.

Zo wordt ventilatie afgesteld:

Er moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten om er zeker van te zijn dat de ventilatie in een ruimte voldoende is. Zo moet de ventilatie worden afgesteld op:

  • De gebruiksfunctie van een ruimte;
  • De grootte van een ruimte;
  • Het aantal aanwezige personen;
  • Hoelang de personen aanwezig zullen blijven

Meng- vs verdringventilatie

Er is momenteel onderzoek gaande of het ook een rol speelt vanaf waar in een ruimte frisse lucht wordt toegevoerd. Zo kan frisse lucht vanaf het plafond worden toegevoerd, wat mengventilatie heet. Ook kan frisse lucht juist vanaf de grond worden toegevoerd. Dit heet verdringventilatie. Verdringventilatie wordt veelal gezien als de beste optie, maar dat is alleen het geval als blijkt dat er geen watermoleculen uit zwaardere aerosolen verdampen tijdens dit ventilatieproces. Of dit zo is moet blijken uit het onderzoek.

Is luchten ook goed?

Helpt luchten tegen corona

Het RIVM heeft aangegeven dat het belangrijk is om je woning te luchten in tijden van corona. Dit kun je doen door meerdere keren per dag de ramen en deuren wijd tegen elkaar op te zetten voor 10 tot 15 minuten. Doe dit vooral als je mensen op bezoek hebt gehad. Ook in de winter! Wees je wel bewust dat luchten alleen een aanvulling is op ventileren. Ventileren blijft belangrijker.

Speelt luchtvochtigheid een rol?

Luchtvochtigheid bij corona

De verspreiding van het coronavirus wordt mogelijk verkleind door de luchtvochtigheid in huis in balans te houden. De luchtvochtigheid geeft weer hoeveel vocht er in de lucht hangt en wordt uitgedrukt in een relatief percentage. Een goede luchtvochtigheid zit tussen de 40% en 60%. Je kunt dit meten met een hygrometer. Zowel een te droge lucht, als een te vochtige lucht is niet goed voor de gezondheid. Een goede ventilatie is het belangrijkste element dat zorgt voor een gezond luchtvochtigheidsgehalte.

Let op het CO2-gehalte

Koolstof (CO2) is een stof die gevaarlijk kan zijn als dit in grote mate aanwezig is in de lucht die je inademt. Het CO2-gehalte in een woning kan daarom laten zien hoe goed de luchtkwaliteit is. Het is aan te raden om het CO2-gehalte in huis onder de 900 ppm te houden. Is dit niet mogelijk? Zorg er dan in ieder geval voor dat het nooit boven de 1200 ppm uitkomt. Je kunt het CO2-gehalte meten met handige CO2-meters. Als je merkt dat de luchtkwaliteit achteruitgaat, zorg er dan voor dat je extra ventileert en eventueel extra lucht in huis. Op deze manier verklein je ook het besmettingsrisico van het coronavirus.

Corona en Co2

Slimme ventilatie voor een gezond binnenklimaat

Slimme ventilatie kan een uitkomst bieden tegen een slechte luchtkwaliteit en de eventuele overdracht van het coronavirus. Een slim ventilatiesysteem kan namelijk door middel van zenders en sensoren meten hoe het met de luchtkwaliteit in huis gesteld is. Vervolgens zal het systeem de ventilatie hierop aanpassen. Zo wordt er meer lucht afgezogen en meer frisse lucht toegevoerd als blijkt dat de luchtkwaliteit niet goed is. Je hoeft zelf dan dus niks meer te doen.

Je huis koelen in tijden van corona

Huis koelen tijdens corona

Ook tijdens de warme zomermaanden is het coronavirus onder ons gebleven. Het is daarom belangrijk om stil te staan hoe je je huis kunt koelen zonder dat dit een negatief effect heeft op de verspreiding van het virus. Veel mensen maken gebruik van een ventilator of een airco om het klimaat in huis aangenamer te maken tijdens de warme maanden. Het RIVM heeft aangegeven dat deze apparaten gewoon gebruikt kunnen worden. Het is dan wel van belang dat je oplet dat de luchtstroom niet van persoon naar persoon gaat wanneer je bezoek hebt. Zo voorkom je dat het virus sneller wordt overgebracht. Daarnaast is het belangrijk dat je goed blijft ventileren en luchten. Ventilatoren en airco’s verversen de lucht namelijk niet.

Helpen luchtreinigers?

Luchtreinigers tegen Corona

Het is momenteel nog onduidelijk of luchtreinigers een meerwaarde hebben om het coronavirus tegen te gaan in ruimtes waar al goed geventileerd wordt. Ook is het nog niet bekend wat het effect van een luchtreiniger is als twee mensen op minder dan 1,5 meter van elkaar af staan. Heb je al een luchtreiniger in huis? Dan kun je het zekere voor het onzekere nemen en deze toch gebruiken. Blijf wel altijd goed ventileren!

Een luchtreiniger is een elektrisch apparaat dat eventuele bacteriën en virussen in een ruimte kan verminderen. Het apparaat filtert namelijk de lucht die het opzuigt. Zo worden de bacteriën en virussen tegengehouden. De gefilterde lucht wordt vervolgens weer de ruimte ingeblazen. Sommige modellen hebben zelfs een UV-straling waarmee het de bacteriën en virussen grotendeels kan doden.

Let op bij sterke luchtstromen

sterke luchtstromen bij corona

Luchtstromen in huis kunnen ontstaan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld tijdens het luchten en het gebruik van de airco of ventilator. Het wordt aangeraden om te voorkomen dat deze luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Vooral als mensen uit verschillende huishoudens zich in dezelfde ruimte bevinden. Het is namelijk een mogelijkheid dat de luchtstroom het virus van de ene persoon naar de andere persoon kan overbrengen.

Conclusie

Conclusie corona en ventilatie

Een goede ventilatie kan helpen in de strijd tegen het coronavirus. Een constante afvoer van vervuilde lucht en toevoer van frisse lucht is dus belangrijk. Daarnaast wordt het ook geadviseerd om je woning een paar keer per dag 10 tot 15 minuten te luchten. Dit is enkel een aanvulling op ventilatie, want luchten alleen is niet voldoende.

Bovendien kun je de luchtvochtigheids- en CO2 gehalte in huis in de gaten houden en gebruik maken van luchtreinigers. Echter geldt ook hier weer dat luchtreinigers enkel een aanvulling zijn op ventilatie. In de zomer kun je gebruik blijven maken van ventilatoren en airco’s, maar let hierbij wel op dat de luchtstroom niet van persoon naar persoon gaat. Dit geldt ook voor de luchtstroom die ontstaan tijdens het luchten.

Goed ventileren werkt niet alleen tegen corona maar heeft ook vele andere voordelen. Meer weten hierover? Bekijk dan onze pagina waarom ventileren.