Home » Ventilatie » Ventilatie eisen scholen en kinderopvang

Ventilatie eisen op scholen en kinderdagverblijven

We weten dat ventilatie belangrijk is om verschillende redenen, maar vooral voor het behoud van je gezondheid. Een goede ventilatie is nog belangrijker voor kinderen dan voor volwassenen. Het is dan ook belangrijk dat de ventilatie op scholen en op de kinderopvang goed geregeld is. Maar waarom is dit extra belangrijk voor kinderen? En wat zijn de eisen die aan ventilatie op scholen en de kinderopvang worden gesteld? In dit artikel lees je hier meer over!

Ventilatie eisen scholen en kinderopvang

Waarom is ventilatie op scholen en de kinderopvang zo belangrijk?

Waarom is ventilatie op scholen en kinderdagverblijven belangrijk?

Een goede ventilatie op scholen en de kinderopvang is zeer belangrijk. Sterker nog, ventilatie op deze plekken is nog belangrijker dan in gebouwen waar veel volwassenen samenkomen. Dat komt omdat kinderen veel vatbaarder zijn voor infecties en ziektes dan volwassenen. Een slechte ventilatie draagt bij aan het creëren van infecties en ziektes, wat de ontwikkeling van een kind erg negatief kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen kinderen in ruimtes met goede ventilatie beter leren en zich beter concentreren.

Wil je meer weten over ventileren in schoolgebouwen? Bekijk dan onderstaande video.


Wat zijn de ventilatie eisen?

Ventilatie eisen op scholen en kinderdagverblijven

Ventilatie eisen worden steeds strenger en dat is maar goed ook, want een goede ventilatie is essentieel voor de gezondheid. In het bouwbesluit van 2012 staat dat de ventilatiecapaciteit voor nieuwbouw gebaseerd moet worden op het aantal personen dat zich in de ruimte bevindt. Dat geldt dus ook voor nieuwbouw scholen en kinderdagverblijven.

Voor bestaande scholen en kinderdagverblijven zijn de regels anders. Tot enkele jaren geleden werd de ventilatiecapaciteit voor deze gebouwen gebaseerd op de oppervlakte van het gebouw en niet op het aantal personen. Het gevolg hiervan was dat veel scholen en kinderdagverblijven een slechte ventilatie hadden. Daarom is er in 2017 een aanpassing gemaakt in het bouwbesluit. Hierdoor zijn de ventilatie eisen strenger geworden. De huidige regels zijn als volgt:

  • Bestaande kinderdagverblijven en scholen moeten nu een ventilatiecapaciteit hebben van 12.5 m3 per uur, per persoon. Dit staat gelijk aan 3,44 liter verse lucht per seconde, per persoon.
  • Nieuwbouw scholen en kinderdagverblijven hebben een harde eis van 6,5 liter per seconde, per persoon. Daarnaast mag het geluid van de mechanische ventilatie niet hoger zijn dan 35 decibel. Daarnaast is het ook van belang dat scholen en kinderdagverblijven genoeg ramen en deuren hebben.

De huidige situatie met betrekking tot ventilatie

Huidige situatie ventilatie op scholen en kinderopvang

Vóór de verandering van het bouwbesluit in 2017, voldeed ruim 70% van de scholen en kinderdagverblijven niet aan de eisen. De ventilatie in de slaapruimtes van de kinderen was het slechtst. Hier was het CO2-gehalte vaak tot 300% te hoog.

Ondertussen is er een onderzoek gaande om te kijken hoe het nu staat met de ventilatie op scholen en kinderdagverblijven. Tot nu toe is gebleken dat 38% van de onderzochte gebouwen voldoet aan de eisen en 11% niet voldoet. Bij de overige 51% loopt het onderzoek nog. Het lijkt er in ieder geval op dat de huidige situatie met betrekking tot ventilatie op scholen en kinderdagverblijven wel is verbeterd.

Ventilatie eisen in coronatijd

De ventilatie eisen tijdens Corona

Ventilatie tijdens de coronapandemie is nog belangrijker geworden dan voorheen. Er zijn momenteel verschillende onderzoeken gaande die moeten aantonen of ventilatie daadwerkelijk de verspreiding van het coronavirus kan beperken. Het momenteel dus nog onduidelijk of dit echt het geval is. Toch heeft de overheid aangegeven dat het belangrijk is om extra aandacht te besteden aan ventilatie tijdens deze pandemie. Daarom heeft het RIVM aangegeven dat scholen en kinderdagverblijven minimaal de huidige richtlijnen van ventilatie moeten proberen na te streven. Daarnaast wordt extra luchten ook geadviseerd.

Hoe wordt de ventilatie op scholen en kinderdagverblijven gemeten?

Hoe wordt ventilatie op scholen gemeten?

Het meten van de luchtkwaliteit kan op diverse manieren worden gedaan. Hiermee kan worden geconstateerd of de ventilatie op scholen en kinderdagverblijven goed genoeg is. Een van de meest accurate metingen is een duurmeting. Er worden dan verschillende metingen gedaan in diverse ruimtes in het gebouw over een periode van één tot twee weken. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. Nadat de metingen zijn voltooid, kan een expert in kaart brengen of de ventilatie goed is en welke aspecten van de ventilatie nog verbeterd kunnen worden.

Samengevat

Eisen samengevat
Het is erg belangrijk dat de ventilatie op scholen en kinderdagverblijven goed is. Van een slechte ventilatie kun je ziek worden en kinderen zijn hier extra vatbaar voor. Ook kan een slechte ventilatie het leervermogen en dus de ontwikkeling van kinderen in de weg staan. Het bouwbesluit van 2012 en de aanpassing hiervan in 2017 hebben ervoor gezorgd dat de eisen met betrekking tot ventilatie op scholen en kinderdagverblijven strenger zijn geworden. Op een bestaande school of kinderdagverblijf moet minimaal 3,44 liter verse lucht per seconde, per persoon aanwezig zijn. Voor nieuwbouw is dit 6,5 liter per seconde, per persoon. Het lijkt erop dat de ventilatie op scholen en kinderdagverblijven steeds beter wordt, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.