Home » Nieuwbouw » Problemen tijdens bouw

Problemen tijdens bouw

Problemen tijdens de bouw van je woning zijn niet fijn, maar helaas ontkom je hier niet altijd aan. Denk hierbij aan een te late oplevering, gebreken, een wijziging van het bouwplan, of een aannemer die failliet gaat. Gelukkig kun je in de meeste gevallen wel je gelijk halen en het probleem oplossen. Hoe je dat doet lees je hier!

Problemen tijdens bouw

De oplevering is te laat

De oplevering is te laat

Het komt voor dat de oplevering van een nieuwbouwwoning te laat is door een vertraging. De woning wordt dan later opgeleverd dan de datum die is opgenomen in de koop- aannemingsovereenkomst. In de meeste gevallen kun je een schadevergoeding krijgen bij een te late oplevering. Dit is vaak zo’n 0,025% van de aanneemsom, per werkbare dag.

Er zijn gebreken bij de oplevering

Er zijn gebreken bij de oplevering

Kopers van nieuwbouwwoningen krijgen vaak te maken met gebreken. Gebreken hebben betrekking tot alle aspecten die niet goed worden aangeleverd. Dit kan dus van alles zijn. Denk hierbij aan een binnendeur die mist, een slechte isolatie, of lekkend sanitair. De meeste gebreken komen aan het licht tijdens de oplevering. Het is daarom verstandig om altijd een bouwkundige mee te vragen, wanneer je de woning controleert. Deze is gespecialiseerd in het vinden van gebreken. Echter komt het ook voor dat de gebreken voor of na de oplevering worden gevonden. In de meeste gevallen in de bouwer verantwoordelijk voor de gebreken. Je kunt hem dan vragen om deze te herstellen. Kan of wil de bouwer dit herstel niet uitvoeren? Dan kun je vaak een schadevergoeding eisen.

De bouwer wijzigt het bouwplan

De bouwer wijzigt het bouwplan

Het kan gebeuren dat de bouwer het bouwplan wijzigt van jouw woning, zonder dat je hiermee instemt. Wijzigingen kunnen van alles zijn, maar worden in dit geval opgedeeld in twee categorieën: noodzakelijke wijzigingen en niet noodzakelijke wijzigingen.

Een noodzakelijke wijziging

Een noodzakelijke wijziging

Een noodzakelijke wijziging is een verandering die essentieel is om de woning goed en/of veilig te kunnen bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra steunpilaar om de bouwconstructie te versterken.

In het geval van een noodzakelijke wijziging kun je de bouwer niet vragen om zich toch aan het oorspronkelijke bouwplan te houden. Je kunt de bouwer wel vragen om een schadevergoeding, als de wijziging jou een nadeel oplevert.

Een niet noodzakelijke wijziging

Een niet noodzakelijke wijziging

Een wijziging is niet noodzakelijk wanneer er zonder problemen het oorspronkelijke bouwplan aangehouden had kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een andere tegel in de keuken. In dit geval kun je van de bouwer eisen dat hij de wijziging herstelt naar het oorspronkelijke plan. Is herstel niet meer mogelijk? Dan kun je een schadevergoeding vragen, als de wijziging jou een nadeel oplevert.

De bouwer gaat failliet

De bouwer gaat failliet

Een faillissement kan in elke branche plaatsvinden, zo ook in de bouw. Het kan dus gebeuren dat de aannemer failliet gaat tijdens de bouw van jouw huis. Wat je dan moet doen ligt aan of je een garantie- en waarborgregeling (GWR) hebt. Dit is een regeling van Bouwgarant, SWK of Woningborg die zekerheden en garanties biedt voor kopers van nieuwbouwwoningen.

Ik heb een GWR

Ik heb een GWR

Met een GWR ben je verzekerd tegen het faillissement van je bouwer. Dit geldt vanaf het moment dat de grond van de nieuwbouwwoning aan jou is overgedragen en je het waarborgcertificaat hebt ontvangen. De waarborgende instantie (Bouwgarant, SWK of Woningborg) regelt dan de afbouw wanneer de aannemer failliet gaat. Dit gaat wel bijna altijd gepaard met een vertraging van de bouw. Het is belangrijk dat je geen betalingen meer doet aan de failliete bouwer en elke vervolgactie afstemt met de waarborgende instantie.

Ik heb geen GWR

Ik heb geen GWR

Gaat jouw aannemer failliet en heb je geen GWR? Dan moet je contact opnemen met de curator. Deze zou de afwikkeling van het faillissement moeten regelen. Ook beslist de curator over de afbouw. Hierbij is het van belang dat je de curator schriftelijk vraagt of hij de overeenkomst gaat nakomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je de koop- aannemingsovereenkomst ontbinden. Je zult dan zelf een nieuwe aannemer moeten vinden om de afbouw te regelen. Het is belangrijk dat je geen betalingen meer doet aan de failliete bouwer.

Is jouw woning onderdeel van een nieuwbouwproject? Dan kan het zo zijn dat de afbouw van de woningen met elkaar verbonden zijn. Je zult de afbouw dan met de andere eigenaren moeten regelen.