Home » Nieuwbouw » Stappenplan: bouwplan wijzigt

Stappenplan: bouwplan wijzigt

Het komt voor dat het bouwplan van een woning wordt gewijzigd door de bouwer. Dit is natuurlijk niet fijn voor kopers die de exacte woning willen hebben waarvoor er getekend is. Gelukkig kun je in de meeste gevallen je gelijk halen als koper. Zo kun je een schadevergoeding krijgen, of je kunt de bouwer dwingen de wijziging ongedaan te maken. Je moet dan wel zelf actie ondernemen. Volg hiervoor ons stappenplan als leidraad!

Stappenplan bouwplan wijzigt

Stap 1. Stuur de bouwer een brief

Stap 1. Stuur de bouwer een brief

Stuur de bouwer een (aangetekende) brief, waarin je het volgende vermeldt:

  • Op welke punten afgeweken wordt van het oorspronkelijke bouwplan;
  • Of de bouwer de oorspronkelijke afspraken toch nakomt;
  • Binnen welke termijn je wil dat de bouwer de oorspronkelijke afspraken nakomt.

Stap 2. Stel vast of de wijziging onvermijdelijk is

Stap 2. Stel vast of de wijziging onvermijdelijk is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen noodzakelijke wijzigingen en niet noodzakelijke wijzigingen van het bouwplan. Dit heeft namelijk effect op wat je kunt eisen van de bouwer.

Een noodzakelijke wijziging

Een noodzakelijke wijziging

Een noodzakelijke wijziging is een verandering die essentieel is om de woning goed en/of veilig te kunnen bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra steunpilaar om de bouwconstructie te versterken.

In het geval van een noodzakelijke wijziging kun je de bouwer niet vragen om zich toch aan het oorspronkelijke bouwplan te houden. Je kunt de bouwer wel vragen om een schadevergoeding, als de wijziging jou een nadeel oplevert.

Een niet noodzakelijke wijziging

Een niet noodzakelijke wijziging

Een wijziging is niet noodzakelijk wanneer er zonder problemen het oorspronkelijke bouwplan aangehouden had kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een andere tegel in de keuken. In dit geval kun je van de bouwer eisen dat hij de wijziging herstelt naar het oorspronkelijke plan. Is herstel niet meer mogelijk? Dan kun je een schadevergoeding vragen, als de wijziging jou een nadeel oplevert.

Drie categorieën

Over het algemeen kun je niet noodzakelijke wijzigingen onderverdelen in drie categorieën:

  • Herstel is makkelijk

Denk hierbij aan het veranderen van de kleur muur of het soort deur in de woning. Tijdens de oplevering van de woning zet je de wijziging op het proces-verbaal van oplevering. Als zowel jij als de bouwer het proces-verbaal van oplevering hebben ondertekend, dan heeft de bouwer drie maanden de tijd om de wijziging op te lossen. Als de bouwer hier niet mee akkoord gaat, dan kun je een schadevergoeding of nakoming van de koop- aannemingsovereenkomst eisen.

  • Ingrijpen op korte termijn is nodig

Denk hierbij aan dat je ziet dat de bouwer begint met het leggen van de verkeerde fundering. In dit geval moet er snel worden ingegrepen, zodat herstel nog mogelijk is. Wil je advies? Vraag dan hulp aan een rechtsbijstandsverzekeraar.

  • Herstel is niet mogelijk

Dit is het geval wanneer herstel van de wijziging afbreuk doet aan het uiterlijk, het aanzien, de waarde, de kwaliteit of de bruikbaarheid van de woning. Je kunt dan alleen nog een schadevergoeding eisen. Het ligt aan het nadeel dat je ondervindt hoe hoog de schadevergoeding is. Dit kun je vastleggen met behulp van een taxateur.

Stap 3. In gebreke stellen

Stap 3. In gebreke stellen

Mocht de bouwer niet reageren, de wijzigingen niet willen herstellen, of niet akkoord gaan met de schadevergoeding, dan kun je hem in gebreke stellen. Dit doe je met een aangetekende brief, waarin de volgende moeten opgenomen moeten worden:

  • Een korte, maar redelijke termijn voor de bouwer om het probleem op te lossen;
  • Dat je overgaat op een juridische procedure, als het probleem niet binnen de termijn is opgelost.

Soms is het noodzakelijk om de bouwer op een zeer korte termijn in gebreke te stellen. Dit is het geval wanneer het gaat om niet noodzakelijke wijzigingen die achteraf moeilijk te herstellen zijn. Op deze manier kun je proberen te voorkomen dat de wijziging wordt gerealiseerd.

Stap 4. Noteer het bij de oplevering

Stap 4. Noteer het bij de oplevering

Heeft de bouwer het probleem niet opgelost ten tijde van de oplevering? Neem de wijziging dan op in het proces-verbaal van oplevering. Op deze manier maak je duidelijk dat je niet akkoord gaan met de wijziging.

Tip 1: Het is verstandig om gebruik te maken van de 5%-regeling voor de oplevering van de woning.

Tip 2: Vraag hulp aan een rechtsbijstandsverzekeraar.

Stap 5. Begin een juridische procedure

Stap 5. Begin een juridische procedure

Als alle eerder genoemde stappen niet werken om je gelijk te halen, dan kun je overgaan op een juridische procedure. Je kunt in de koop- aannemingsovereenkomst terugvinden bij welke organisatie je hiervoor terecht kunt.