Home » Duurzaam huis » Warmtenet zonder aardgas

Warmtenet

Een warmtenet zorgt voor de verwarming van huizen en het sanitair water. Er is hier dus geen gas meer voor nodig. In veel gevallen wordt de warmte op een duurzame manier opgewekt. Of een aansluiting op een warmtenet echt efficiënt is ligt aan de isolatie van het huis en de temperatuur van het geleverde water. Hoe dit allemaal precies zit lees je in dit artikel!

Warmtenet zonder aardgas

Wat is het warmtenet?

Wat is het warmtenet

Een warmtenet wordt ook wel stadsverwarming of blokverwarming genoemd. Het is een van de manieren om huishoudens te voorzien van duurzame warmte. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van warmte die overblijft uit de industriële sector, aardwarmte, biomassa of bodemwarmte. De warmte uit deze bronnen wordt opgevangen en via een ondergronds buizenstelsel naar een warmteoverdrachtstation geleid. In het warmteoverdrachtstation wordt hiermee water verwarmd. Het warme water wordt vervolgens gedoseerd en naar huizen en andere gebouwen geleid die aangesloten zitten op het warmtenet. Hiermee kunnen deze panden dan gasloos worden verwarmd. Het water waar alle warmte vanuit onttrokken is wordt ten slotte weer teruggeleid naar het warmteoverdrachtstation. Dit water wordt dan weer hergebruikt voor hetzelfde proces.

Er is dus geen aardgas meer nodig?

Er is dus geen aardgas meer nodig

Er is in principe geen aardgas meer nodig in een pand dat is aangesloten op een warmtenet. De aansluiting op het warmtenet zorgt voor de verwarming van de woning en het sanitair water. Er is daarom eigenlijk ook geen cv-ketel meer nodig. Toch zijn er nog huizen die naast een aansluiting op de stadsverwarming ook nog een aansluiting op het gasnetwerk hebben. Dat komt omdat er dan nog gekookt kan worden op gas. Als het gasfornuis zou worden vervangen door een elektrische kookplaat, dan kunnen ook deze woningen compleet van het gas af.

Hoe duurzaam is het eigenlijk?

Hoe duurzaam is het eigenlijk

Een warmtenet wordt als duurzaam gezien, als de bron hiervan duurzaam is. Een aansluiting op een duurzaam warmtenet kan ervoor zorgen dat je 50 tot 70 procent minder CO² uitstoot, dan wanneer je aardgas zou gebruiken.

Hoe duurzaam een warmtenet daadwerkelijk is hangt af van vier verschillende factoren:

 1. De warmtebron:
 2. De hulp-warmtebron: de bron die bij kan springen, wanneer dit nodig is.
 3. Hoe duurzaam de stroom is voor de elektrische pompen
 4. De temperatuur van het warme water

De duurzame bronnen

TitelDe duurzame bronnen

Er zijn verschillende bronnen die gebruikt kunnen worden om het water van een warmtenet op te warmen. Echter zijn er slechts vier warmtebronnen die een warmtenet daadwerkelijk duurzaam maken.

Industriële restwarmte

Er komt veel warmte vrij bij het opwekken van elektriciteit in fabrieken en bij het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties. Deze warmte wordt restwarmte genoemd. Restwarmte kan ofwel worden geloost in de omgeving, ofwel worden hergebruikt. Uiteraard is het voordeliger om dit te hergebruiken.

Aardwarmte

Aardwarmte wordt ook wel geothermie genoemd. Dit is warmte uit waterhoudende aardlagen van tot wel drie kilometer diep. Aardwarmte heeft een temperatuur van maximaal 120 graden.

Biomassa

Biomassa is een breed begrip waaronder alle organische materialen vallen die gebruikt kunnen worden voor het opwekken van energie en warmte. Veel gebruikte biomassa zijn houtsnippers en snippers van snelgroeiende planten. Er is echter een discussie gaande over de duurzaamheid van biomassa. Bij het verbranden van onder andere hout komt namelijk CO² vrij. Als daarnaast ook bomen worden gekapt om het hout hiervan te kunnen verbranden, dan is dit dubbel nadelig. Dat komt omdat bomen CO² omzetten in zuurstof. Biomassaketels zijn daarom alleen CO²-neutraal als deze op hout werken uit verantwoord beheerde bossen. Dit zijn bossen waar voor elke gekapte boom een andere boom wordt geplant.

Biomassa

Bodemwarmte

Bodemwarmte wordt door middel van een grote elektrische warmtepomp uit de bodem gehaald. Hiervoor moet tot 300 meter diep worden gegaan. Om bodemwarmte te gebruiken voor een warmtenet, wordt er gebruikt gemaakt van een warmte-koude opslag. Dit systeem zorgt voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Er moeten hier twee putten voor worden geboord. Een van de putten levert warmte in de winter voor een warmtepomp. Deze kan dan verwarmingswater tot 40 graden verwarmen. Het afgekoelde water gaat vervolgens via de andere put terug de bodem in. In de zomer werkt dit principe omgekeerd.

Hoe zit het met de temperatuur?

Hoe zit het met de temperatuur

Verschillende warmtenetten leveren verschillende temperaturen. Hierbij geldt dat hoe lager de temperatuur is, des te duurzamer het warmtenet.

90 graden

Warmtenetten die water van 90 graden leveren zijn geschikt voor elke woning, ook als deze slecht is geïsoleerd. Het probleem van zulke hoge temperaturen is echter dat dit niet efficiënt is. Er gaat namelijk relatief veel warmte verloren tijdens het rondpompen van het water.

70 graden

Verwarmingswater van 70 graden kan gebruikt worden om matig geïsoleerde huizen te verwarmen. Vooral in oudere wijken is een betere isolatie soms niet haalbaar. Daar zal een warmtenet van 70 graden dus geschikt zijn.

50 tot 55 graden

Er is maar een beperkt warmteverlies bij warmtenetten die verwarmingswater van 50 tot 55 graden leveren. Deze temperatuur is geschikt voor goed geïsoleerde woningen. Denk hierbij aan een goede isolatie van het dak, de vloer, de spouwmuur en het glas.

Niet alle radiatoren kunnen een woning echter goed verwarmen met water van 50 tot 55 graden. Het is soms dus noodzakelijk om deze radiatoren te vervangen voor een lage temperatuur verwarming.

Om legionella te voorkomen is er een naverwarmer nodig voor het warme water in de keuken en de badkamer. Het kraanwater moet op deze plekken minimaal een keer per week boven de 60 graden worden verwarmd.

50 tot 55 graden

40 graden

In recentelijk gebouwde woningen of woningen die nog gebouwd moeten worden is de isolatie optimaal. Dit zijn vaak energieneutrale woningen en deze zijn geschikt voor warm water van slechts 40 graden. Warmtenetten die warm water van deze temperatuur leveren zijn het meest efficiënt, omdat er bijna geen warmte meer verloren gaat in de leidingen.

Wat kost het?

Wat kost het

Huishoudens die aangesloten zijn op een warmtenet betalen maandelijks een bedrag aan de energieleverancier. Het totaalbedrag bestaat uit de prijs voor de warmte, transportkosten en service- en onderhoudskosten. Hoeveel je in totaal betaalt ligt aan je verbruik en je energieleverancier. In elk geval is het wel zo dat je nooit meer betaalt dan dat je zou doen als gas gebruiker. De maximumprijs van een warmtenet is dus gebaseerd op de maximumprijs van gas.

Een gemiddeld huishouden van twee personen gebruikt ongeveer 42 GJ per jaar aan verwarming en warm water. In 2021 zou dit huishouden gemiddeld €1.088,- betalen aan een warmtenet. De manier van betalen kan verschillen. Zo kan het zo zijn dat je een vast bedrag per jaar betaald en dat achteraf wordt berekend hoeveel je precies verbruikt hebt. Het restbedrag wordt dan later in meerdering of mindering gebracht. Een andere manier van betaling is dat er aan de hand van de meter wordt berekend hoeveel je verbruikt hebt en je hier de rekening van krijgt.

Toch duurder uit?

Huishoudens die gebruikmaken van een warmtenet zijn vaak duurder uit dan huishoudens die gebruikmaken van gas. Dit is ondanks de feiten dat de prijs voor een warmtenet nooit hoger mag zijn dan gas en dat je geld bespaart omdat je geen cv-ketel meer nodig hebt. Dat komt omdat gasafnemers vaak in aanmerking komen voor welkom kortingen en acties. Afnemers van een warmtenet krijgen dit niet. Gemiddeld genomen zijn zij daardoor zo’n €167,- per jaar meer kwijt.

Het onderhoud

Het onderhoud

Huizen die zijn aangesloten op een warmtenet hebben vaak geen cv-ketel, geiser of boiler. Hier hoeft dan natuurlijk ook geen onderhoud aan te worden verricht. Het enige wat in deze huizen gedaan moeten worden is eventueel de radiatoren ontluchten. Het is tijd om deze te ontluchten wanneer er een tikkend of borrelend geluid te horen is. Weet je niet hoe je radiatoren moet ontluchten? Check dan de website van je energieleverancier. Hier vind je de instructies. Het is in elk geval belangrijk dat je altijd op de onderste verdieping begint en zo naar boven toewerkt.

Waarom aansluiten op een warmtenet?

Waarom aansluiten op een warmtenet

Twijfel jij of je je woning moet laten aansluiten op een warmtenet? Wij hebben de voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet!

De voordelen

De voordelen

De aansluiting op een warmtenet heeft veel voordelen. Deze zijn:

 • Het gebruik van een warmtenet is beter voor het milieu dan het gebruik van gas. Er wordt ongeveer de helft minder CO2 uitgestoten.
 • Het gebruik van een warmtenet is veiliger dan het gebruik van gas. Je hebt geen gasleidingen meer nodig in huis en het explosiegevaar is daarom dus lager.
 • De gemeente regelt het onderhoud van de apparatuur in huis. Dit wordt dus altijd door een vakman gedaan.
 • Met stadsverwarming heb je vaak geen cv-ketel meer nodig. Dat scheelt in onderhoud en kosten.
 • Een warmtenet zorgt ervoor dat het water in je huis heel snel warm wordt.

De nadelen

De nadelen

Naast voordelen heeft de aansluiting op een warmtenet ook een aantal nadelen. Deze zijn:

 • Het gebruik van een warmtenet is vaak gemiddeld duurder dan het gebruik van gas.
 • Met een warmtenet kun je niet je eigen leverancier kiezen.
 • Een warmtenet is niet de meest duurzame optie. Er zijn betere alternatieven.
 • Warmtenetten zijn niet overal beschikbaar.