Home » Ventilatie » Balansventilatie

Balansventilatie

In moderne huizen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van balansventilatie. Dit ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat door de luchttoevoer en -afvoer in balans te brengen en vervuilde lucht te vervangen door verse buitenlucht. Het zorgt niet alleen voor een aangenaam binnenklimaat, maar kan ook bijdragen aan energiebesparing. In dit artikel bespreken we wat balansventilatie is, hoe het werkt, welke voordelen het biedt en hoe het onderhouden kan worden om optimale prestaties te garanderen.

Balansventilatie

Hoe werkt balansventilatie?

Hoe werkt balansventilatie

Balansventilatie werkt door middel van een buizensysteem dat verse buitenlucht naar binnen voert en vervuilde binnenlucht afvoert. Het systeem bestaat uit twee aparte kanalen: één voor de toevoer van verse lucht en één voor de afvoer van vervuilde lucht. De luchtstromen worden mechanisch geregeld door middel van ventilatoren die in het systeem zijn ingebouwd.

Een warmtewisselaar in het systeem zorgt ervoor dat de warmte uit de afvoerlucht wordt teruggewonnen en gebruikt om de toevoerlucht te verwarmen. Hierdoor wordt de warmte binnen het gebouw behouden en wordt er minder energie gebruikt om het te verwarmen.

De ventilatoren in het systeem kunnen handmatig of automatisch worden bediend, afhankelijk van de voorkeur van de bewoners en de omstandigheden binnen het gebouw. Een automatisch systeem past de luchtstroom aan op basis van de luchtkwaliteit en temperatuur binnen het gebouw, terwijl een handmatig systeem kan worden aangepast door middel van een regelpaneel.

Warmteterug winnen met warmtewisselaar

Warmte terugwinnen

Warmteterugwinning is een belangrijk onderdeel van balansventilatie. Het principe van warmteterugwinning is dat de warmte die zich in de afgevoerde lucht bevindt, wordt teruggewonnen en gebruikt om de verse lucht die wordt toegevoerd te verwarmen. Hierdoor hoeft er minder energie te worden gebruikt om de binnenlucht te verwarmen, wat bijdraagt aan de energiezuinigheid van het systeem.

Er zijn verschillende soorten warmteterugwinningssystemen die kunnen worden gebruikt bij balansventilatie, waaronder:

 • Kruisstroomwisselaar: Hierbij wordt de afgevoerde lucht langs de verse lucht gevoerd, gescheiden door een warmtewisselaar. De warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de verse lucht, waardoor deze wordt verwarmd voordat het in de ruimte wordt geblazen.
 • Tegenstroomwisselaar: Bij deze methode stroomt de verse lucht in dezelfde richting als de afgevoerde lucht, maar dan langs elkaar heen. De warmte van de afgevoerde lucht wordt via de wisselaar overgedragen aan de verse lucht die wordt toegevoerd, zonder dat deze met elkaar vermengd worden.

Huis koelen met balansventilatie

Huis koelen met balansventilatie

Balansventilatie kan ook worden gebruikt om een huis te koelen, mits het ventilatiesysteem is uitgerust met een warmteterugwinningssysteem met een bypass-functie. In plaats van de warmte van de afgevoerde lucht terug te winnen en te gebruiken om de verse lucht te verwarmen, kan de bypass-functie worden gebruikt om de warme lucht rechtstreeks naar buiten te laten ontsnappen. Op die manier kan de temperatuur in het huis worden verlaagd door middel van natuurlijke ventilatie.

Om het huis effectief te koelen met balansventilatie, moet er wel rekening worden gehouden met een aantal factoren:

 • De buitentemperatuur: Bij warm weer is het noodzakelijk om de bypass-functie van het warmteterugwinningssysteem te gebruiken om warme lucht direct naar buiten te laten ontsnappen.
 • De luchtvochtigheid: Als de luchtvochtigheid hoog is, kan het gebruik van balansventilatie leiden tot vochtproblemen in het huis. Het is daarom belangrijk om de luchtvochtigheid in de gaten te houden en eventueel gebruik te maken van aanvullende methoden om de luchtvochtigheid te reguleren, zoals een luchtontvochtiger.
 • De luchtdichtheid van het huis: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het huis goed is geïsoleerd en luchtdicht is om te voorkomen dat er warme lucht van buiten naar binnen komt. Hierdoor kan het gebruik van balansventilatie om het huis te koelen effectiever worden.
 • De oriëntatie van het huis: De oriëntatie van het huis kan ook van invloed zijn op de effectiviteit van balansventilatie om het huis te koelen. Een huis dat op het zuiden is gericht, kan bijvoorbeeld meer baat hebben bij het gebruik van zonwering om de warmte buiten te houden.

Kortom, balansventilatie kan effectief worden gebruikt om een huis te koelen, maar het is belangrijk om rekening te houden met de omstandigheden en het juiste gebruik van het ventilatiesysteem.

Hoe maak je balansventilatie nog zuiniger?

Balansventilatie zuiniger maken

Er zijn verschillende manieren om balansventilatie nog zuiniger te maken, zodat het energieverbruik verder kan worden verminderd. Hieronder volgen een aantal tips:

 • Zorg voor goede isolatie: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het huis goed is geïsoleerd, zodat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. Op die manier hoeft de ventilatie-unit minder hard te werken om de binnentemperatuur op peil te houden, waardoor er energie wordt bespaard.
 • Gebruik efficiënte ventilatie-units: Er zijn verschillende soorten ventilatie-units beschikbaar, met verschillende energie-efficiëntieklasse. Door te kiezen voor een ventilatie-unit met een hogere energie-efficiëntieklasse kan er meer energie worden bespaard.
 • Verlaag de ventilatiedebieten: Het is belangrijk om de ventilatiedebieten af te stemmen op de werkelijke behoefte van de ruimte. Als er bijvoorbeeld niemand in een bepaalde ruimte is, kan het ventilatiedebiet worden verlaagd om energie te besparen.
 • Maak gebruik van zonwering: Door het gebruik van zonwering kan voorkomen worden dat de binnentemperatuur te hoog oploopt, waardoor er minder gekoeld hoeft te worden en de ventilatie-unit minder hard hoeft te werken.
 • Maak gebruik van een efficiënte warmteterugwinningssysteem: Een efficiënt warmteterugwinningssysteem kan ervoor zorgen dat er meer warmte wordt teruggewonnen uit de afgevoerde lucht, waardoor er minder energie nodig is om de binnenlucht te verwarmen.
 • Regelmatig onderhoud: Regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat het systeem optimaal blijft functioneren, waardoor er minder energie verloren gaat.

Door deze maatregelen te nemen, kan balansventilatie nog zuiniger worden gemaakt, wat zowel financieel als ecologisch voordelig is.

Gebruik van juiste standen

Standen bij balansventilatie

Balansventilatie heeft meestal verschillende standen, waarmee de luchtstroom en de ventilatiehoeveelheid kunnen worden aangepast aan de behoeften van de gebruikers en de omstandigheden in het huis. Hieronder volgen de meest voorkomende standen:

 • Standaardstand: Dit is de standaardmodus van balansventilatie. In deze stand wordt er voortdurend lucht afgevoerd en verse lucht toegevoerd in een gelijke hoeveelheid. De hoeveelheid luchtstroom kan worden aangepast met een variabele ventilator.
 • Booststand: De booststand wordt gebruikt om snel grote hoeveelheden lucht af te voeren of toe te voeren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens het koken of bij het douchen, wanneer er tijdelijk meer vocht en geurtjes moeten worden afgevoerd.
 • Nachtstand: De nachtstand is ontworpen om ’s nachts een stille en energiezuinige ventilatie te bieden. In deze stand wordt de luchtstroom verlaagd, zodat er minder geluid wordt geproduceerd en er minder energie wordt verbruikt.
 • Bypass-stand: De bypass-stand wordt gebruikt om het ventilatiesysteem tijdelijk uit te schakelen. In deze stand wordt de lucht rechtstreeks van buiten naar binnen toegevoerd en afgevoerd, zonder dat er warmte-uitwisseling plaatsvindt. Deze stand kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het huis te koelen in warme zomermaanden.

Het is belangrijk om het ventilatiesysteem op de juiste stand te zetten, afhankelijk van de behoeften van de gebruikers en de omstandigheden in het huis. Door het gebruik van de verschillende standen kan de balansventilatie efficiënter worden gebruikt, wat zowel de luchtkwaliteit als het energieverbruik ten goede komt.

Wat kost balansventilatie?

Kosten balansventilatie

De kosten voor het installeren van een balansventilatiesysteem kunnen sterk variëren, maar gemiddeld genomen kan de installatieprijs tussen de €3.000 en €8.000 liggen, afhankelijk van de grootte van de woning en de complexiteit van de installatie.
 
Over het algemeen zijn de kosten van een balansventilatiesysteem hoger dan die van een natuurlijke ventilatie of een mechanische ventilatie systeem met alleen afzuiging. Het voordeel van balansventilatie is echter dat het een efficiënt en energiezuinig ventilatiesysteem is, waardoor je op de lange termijn kunt besparen op energiekosten en je woning duurzamer maakt.
 
Het is daarom belangrijk om een goede afweging te maken tussen de initiële kosten en de potentiële besparingen op de lange termijn. Het is ook verstandig om bij verschillende installateurs offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken om zo een goed beeld te krijgen van de kosten en mogelijkheden van balansventilatie voor jouw specifieke situatie.

Onderhoud bij balansventilatie

Onderhoud balansventilatie

Het onderhoud van een balansventilatiesysteem is belangrijk om de goede werking en de luchtkwaliteit te waarborgen. Hieronder vindt u enkele tips voor het onderhouden van een balansventilatiesysteem:

 • Reinig de filters: De filters van het balansventilatiesysteem moeten regelmatig worden gereinigd of vervangen om de luchtkwaliteit te waarborgen. Dit hangt af van het type filters dat wordt gebruikt. Sommige filters kunnen worden gereinigd, terwijl andere moeten worden vervangen. Raadpleeg de handleiding van uw ventilatiesysteem voor de juiste onderhoudsintervallen.
 • Controleer de luchtinlaten en -uitlaten: Zorg ervoor dat de luchtinlaten en -uitlaten van het ventilatiesysteem vrij zijn van obstakels en vuil. Maak ze regelmatig schoon met een stofzuiger of een vochtige doek.
 • Controleer de condensafvoer: Balansventilatie kan vocht uit de binnenlucht afvoeren, waardoor er condens kan ontstaan in de ventilatiekanalen. Het is belangrijk om de condensafvoer regelmatig te controleren en schoon te maken om verstopping te voorkomen.
 • Controleer de warmteterugwinning: Controleer de warmteterugwinning van het systeem om te zorgen dat het systeem nog steeds warmte terugwint. Maak de warmtewisselaar regelmatig schoon om te voorkomen dat er vuil ophoopt en de efficiëntie van het systeem vermindert.
 • Schakel een professional in: Voor het uitvoeren van uitgebreider onderhoud, zoals het reinigen van de kanalen, het afstellen van de ventilatiedebieten en het controleren van de elektrische aansluitingen, is het aan te raden een professional in te schakelen.

Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren om de goede werking van het balansventilatiesysteem te waarborgen. Door dit te doen, kunt u de levensduur van het systeem verlengen, energie besparen en de luchtkwaliteit in huis verbeteren.

Voordelen van balansventilatie

Voordelen balansventilatie

Balansventilatie heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere vormen van ventilatie, zoals natuurlijke ventilatie of mechanische afzuiging. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Gezonder binnenklimaat: Balansventilatie zorgt voor een constante toevoer van verse lucht, wat zorgt voor een gezonder binnenklimaat. Dit vermindert de kans op gezondheidsproblemen zoals allergieën, astma en hoofdpijn.
 • Energiezuinig: Door de warmteterugwinning van de afvoerlucht wordt de energie die anders verloren zou gaan bij het ventileren van het gebouw, teruggewonnen. Dit kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen.
 • Comfortabel: Balansventilatie zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling door het hele gebouw, wat zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en een constante temperatuur.
 • Geluidsarm: De ventilatoren in balansventilatiesystemen zijn ontworpen om stil te werken, waardoor ze geen storend geluid produceren.
 • Minder stof en pollen: Balansventilatie filtert de lucht die het gebouw binnenkomt, waardoor er minder stof, pollen en andere allergenen binnenkomen.
 • Vermindering van CO2 en VOC’s: Balansventilatie zorgt voor een constante toevoer van verse lucht, waardoor de concentratie van CO2 en vluchtige organische stoffen (VOC’s) wordt verminderd. Dit draagt bij aan een gezonder binnenklimaat en vermindert het risico op gezondheidsproblemen.
 • Controleerbare luchtkwaliteit: Met balansventilatie kan de luchtkwaliteit in het gebouw nauwkeurig worden gecontroleerd. Dit is vooral belangrijk voor mensen met allergieën of andere gezondheidsproblemen.
 • Milieuvriendelijk: Doordat balansventilatie energiezuiniger is dan andere ventilatiesystemen, draagt het bij aan een duurzamer milieu.
 • Lagere onderhoudskosten: Balansventilatie heeft minder onderhoud nodig dan andere ventilatiesystemen, omdat het filtersysteem de lucht zuivert en minder snel vervuild raakt.

Nadelen van balansventilatieNadelen balansventilatie

Hoewel balansventilatie veel voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden:

 • Hogere kosten: Balansventilatie is over het algemeen duurder om te installeren dan andere ventilatiesystemen. Dit komt omdat het systeem uitgebreider is en er meer componenten nodig zijn.
 • Ingebouwd systeem: Balansventilatie vereist een ingebouwd systeem, wat betekent dat het moeilijker kan zijn om het systeem later te installeren als het niet van tevoren is gepland.
 • Afhankelijkheid van elektriciteit: Balansventilatie is afhankelijk van elektriciteit om te functioneren. Als er een stroomstoring optreedt, kan het systeem niet werken en kan de luchtkwaliteit in het gebouw verslechteren.
 • Vochtproblemen: Als de luchtvochtigheid in het gebouw te hoog is, kan balansventilatie leiden tot vochtproblemen. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem goed wordt ontworpen en geïnstalleerd om deze problemen te voorkomen.
 • Regelmatig onderhoud nodig: Hoewel balansventilatie minder onderhoud nodig heeft dan andere ventilatiesystemen, moeten de filters regelmatig worden vervangen om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft werken.

Is balansventilatie geschikt voor mijn woning?

balansventilatie geschikt voor woning

Er zijn verschillende factoren die bepalen of balansventilatie geschikt is voor jouw woning. Enkele belangrijke factoren zijn onder meer de grootte van de woning, de indeling en de isolatiegraad. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar jouw persoonlijke voorkeuren en behoeften op het gebied van comfort en luchtkwaliteit. Het is daarom aan te raden om advies in te winnen van een professionele installateur of adviseur op het gebied van ventilatiesystemen. Zij kunnen jou helpen bij het bepalen van de meest geschikte oplossing voor jouw situatie en de installatie van het systeem.

Wet en regelgeving bij balansventilatiewet en regelgeving balansventilatie

In Nederland gelden er verschillende wetten en regels op het gebied van ventilatie in woningen. De belangrijkste regelgeving op dit gebied is het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bepaalt onder meer aan welke minimale ventilatie-eisen een woning moet voldoen om gezonde lucht in huis te kunnen garanderen.
 
Voor nieuwbouwwoningen gelden sinds 2015 strengere eisen voor ventilatie, waarbij balansventilatie vaak als de meest geschikte oplossing wordt gezien. Ook voor bestaande woningen zijn er subsidiemogelijkheden om de overstap naar een meer duurzaam ventilatiesysteem zoals balansventilatie te stimuleren.
 
Het is belangrijk om te weten dat de installatie van balansventilatie altijd door een erkende installateur dient te gebeuren die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de installatievoorschriften van de fabrikant. Zo ben je verzekerd van een veilige en betrouwbare installatie van het ventilatiesysteem en voldoe je aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van ventilatie in woningen.

Conclusie

Conclusie balansventilatie

Balansventilatie is een effectieve manier om de luchtkwaliteit in een gebouw te verbeteren en tegelijkertijd energie te besparen. Het systeem heeft veel voordelen, waaronder een gezonder binnenklimaat, energiezuinigheid en een comfortabeler binnenklimaat. Er zijn echter ook enkele nadelen waar rekening mee moet worden gehouden, zoals hogere kosten en afhankelijkheid van elektriciteit. Over het algemeen is balansventilatie een goede keuze voor mensen die op zoek zijn naar een duurzamer, gezonder en comfortabeler binnenklimaat.

WTW Installateur

Installateur nodig?

Ben je op zoek naar een balansventilatie installateur? Alpha Ventilatie is de #1 specialist in balansventilatie. Bekijk onze pagina warmte terugwin installatie voor alle mogelijkheden.

Balansventilatie gaat bij goed onderhoud gemiddeld 15 jaar mee. Wil je een vrijblijvende offerte aanvragen om je oude WTW unit te vervangen? Ga dan naar WTW unit vervangen.