Home » VVE en Zakelijk » Plenum ventilatie

Plenum ventilatie

Plenum ventilatie komt voornamelijk voor in kantoorpanden, scholen en openbare gebouwen. Het wordt gebruikt om de luchtkwaliteit op orde te houden. Maar wat is een plenum eigenlijk? En wat heeft dit te maken met ventilatie? Je leest het in dit artikel!

Heb je advies of onderhoud nodig? Neem contact met ons op!

Plenumventilatie

Het antwoord op al uw vragen

Veelgestelde vragen

Wat is plenum?

Wat is plenum?

Plenum is de ruimte tussen het echte plafond en het verlaagde plafond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de systeemplafonds. Als je hier een plafondplaat zou verwijderen, dan wordt er een ruimte zichtbaar. Dit is het plenum. Daarnaast is plenum ook de ruimte tussen een echte vloer en een verhoogde vloer. Dit komt een stuk minder vaak voor, maar is nog wel eens terug te vinden in computerruimtes. Woningen zijn bijna nooit voorzien van een plenum. Een plenum is namelijk meestal alleen aanwezig in gebouwen die onder andere als kantoorpand, school of openbaar gebouw dienen. Een plenum kan gebruikt worden voor ventilatie doeleinden. Bovendien wordt het ook vaak gebruikt voor het wegwerken van buizen, kabels en leidingen.

Wat is ventilatie?

Wat is ventilatie?

Ventilatie houdt in dat er continu frisse lucht een ruimte in kan stromen en dat vervuilde lucht wordt afgevoerd. De luchtkwaliteit in een ruimte kan snel achteruitgaan door alledaagse activiteiten, waardoor onder andere het luchtvochtigheid-, CO2-, en fijnstofgehalte te hoog worden. Ventileren is belangrijk, omdat het een positief effect heeft op je gezondheid. Ook is je huis comfortabeler, frisser en energiezuiniger als je ventileert. Ventilatie kan tot stand worden gebracht met verschillende soorten ventilatiesystemen

Wat is een luchtmengplenum?

Luchtmengplenum

Een plafondplenum kan op twee manieren worden gebruikt voor ventilatiedoeleinden. Ten eerste kan de ruimte natuurlijk gebruikt worden om de ventilatiekanalen van een ventilatiesysteem in aan te leggen. Hierdoor hangen deze mooi uit het zicht. Dit is de meest voordehand liggende ventilatiefunctie voor het plenum. Echter kan de ruimte ook dienen als een luchtmengplenum.

Wat is het?

Een luchtmengplenum dient als een soort mengkamer voor afgezogen, vervuilde lucht en frisse toevoerlucht. De twee luchtstromen kunnen hier namelijk eventueel samenkomen en worden gemengd. Dit wordt gedaan om de frisse toevoerlucht voor te verwarmen met de warmte uit de afgezogen, vervuilde lucht. Vervolgens kan de gemengde lucht in verschillende ruimtes worden toegevoerd. Doordat de frisse toevoerlucht alvast is voorverwarmd, zal er minder energie nodig zijn om het gebouw in zijn geheel te verwarmen.

Hoe werkt het?

Een luchtmengplenum wordt bestuurd aan de hand van drie verschillende regelkleppen. Zo is er een regelklep voor de afgezogen, vervuilde lucht; een regelklep voor de frisse toevoerlucht en een regelklep voor het mengproces. Hiermee kan zelf worden bepaald hoeveel vervuilde lucht en frisse lucht gemengd moet worden. Het is ook een optie om helemaal geen lucht te mengen. Dit kun je doen door de regelklep voor de afgezogen lucht en de toevoerlucht beide op 100% te zetten en de regelklep voor het mengproces op 0%. Tegenwoordig zijn dit soort systemen steeds vaker vraaggestuurd, waardoor het mengproces automatisch wordt aangepast op de luchtkwaliteit in het gebouw.