Een warmteterugwinning (wtw) unit is een apparaat dat ervoor zorgt dat de warmte die verloren gaat bij ventilatie in een gebouw wordt teruggewonnen en opnieuw wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. Het is een efficiënte manier om het energieverbruik van een gebouw te verminderen en daarmee ook de energiekosten te verlagen. Bij het kopen van een WTW unit zijn er verschillende zaken waar je op moet letten. Hieronder volgt een uitgebreide uiteenzetting.

Capaciteit

Bij het kopen van een WTW unit is het belangrijk om te kijken naar de capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in kubieke meters per uur (m3/h) en geeft aan hoeveel lucht er per uur kan worden verplaatst. Het is belangrijk om een WTW unit te kiezen die geschikt is voor de grootte van de ruimte waarin het wordt geïnstalleerd. Een te kleine WTW unit kan niet voldoende lucht verplaatsen, terwijl een te grote unit meer energie verbruikt dan nodig is.

Type WTW unit

Er zijn verschillende soorten WTW units op de markt. De meest voorkomende types zijn de balansventilatie met warmteterugwinning en de mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Het verschil tussen deze twee is dat bij balansventilatie evenveel lucht wordt afgevoerd als aangevoerd, terwijl bij mechanische ventilatie alleen de vervuilde lucht wordt afgevoerd en verse lucht van buiten wordt aangevoerd. De keuze tussen deze twee types is afhankelijk van de situatie en de wensen van de gebruiker.

Geluid

Een WTW unit kan geluid produceren tijdens het gebruik. Het is belangrijk om te kijken naar de geluidsproductie van de unit en te zorgen dat deze niet te veel geluid maakt. Dit kan namelijk storend zijn voor de gebruikers van het gebouw.

Energielabel

Een WTW unit kan een flinke energiebesparing opleveren. Het is daarom belangrijk om te kijken naar het energielabel van de unit. Een WTW unit met een hoger energielabel is energiezuiniger en kan meer geld besparen op energiekosten.

Onderhoud

Een WTW unit heeft regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de onderhoudseisen van de unit en te zorgen dat deze voldoet aan de wensen en mogelijkheden van de gebruiker.

Kosten

Een WTW unit kan een flinke investering zijn. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de kosten van de unit en te zorgen dat deze past binnen het budget van de gebruiker. Het is daarbij belangrijk om niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar ook naar de verwachte energiebesparing en de kosten van het onderhoud.

Installatie

Een WTW unit moet op de juiste manier worden geïnstalleerd om goed te kunnen functioneren. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de unit wordt geïnstalleerd door een professional zoals Alpha Ventilatie.

Conclusie

bij het kopen van een WTW unit, er verschillende factoren zijn waar je op moet letten. Het is belangrijk om te kijken naar de capaciteit, het type WTW unit, geluidsproductie, energielabel, onderhoud, kosten en installatie van de unit. Door rekening te houden met deze factoren kan je een WTW unit kiezen die geschikt is voor de grootte van de ruimte, energiezuinig is, weinig geluid produceert, eenvoudig te onderhouden is en past binnen het budget van de gebruiker. Een juiste keuze van de WTW unit kan leiden tot een hogere energiebesparing en dus kostenbesparing op de lange termijn.