Alle prijzen zijn inclusief BTW en voorrijkosten. Pinnen is mogelijk bij onze monteurs.
Binnen 2 uur reactie op uw afspraakverzoek.

Losse rooster(s) reinigen
€ 15
alleen mogelijk bij MV Groot onderhoud
Reinigen & onderhoud rooster
Controle rooster
Afstellen rooster?
Ventilatieadvies?
afspraak maken
MV Groot onderhoud + Roosters reinigen
€ 225
grote onderhoudsbeurt, kanalen & roosters
Reinigen & onderhoud roosters
Reinigen & onderhoud ventilatiebox
Controle ventilatiebox
Reinigen kanalen
Reinigen en afstellen ventielen
Afstellen systeem
Ventilatieadvies??
afspraak maken