Energielabel voor ventilatiesystemen

Ecodesign is een Europese richtlijn die minimumeisen stelt aan energieprestaties van producten. Alle energie gerelateerde producten waar significante hoeveelheden van verkocht worden vallen onder deze regeling, waaronder dus ook ventilatiesystemen. De Ecodesign eisen en de labelingsmethodiek zijn per januari 2018 verder aangescherpt.

Het is vanaf januari 2016 verplicht geworden voor leveranciers van ventilatiesystemen om een energielabel toe te voegen aan een systeem om op deze manier aan te geven in hoeverre het systeem zuinig en efficiënt omgaat met energie. Dit label is van toepassing voor alle type mechanische-, WTW of balansventilatiesystemen. Deze verplichting geldt niet voor kleine afzonderlijke systemen. Denk hierbij aan: kleine ventilatoren, plafondventilatoren en losse tafelventilatoren.

Op de label wordt er een rangschikking gemaakt van A t/m G, waarbij A+ het meest energiezuinig is en G staat voor het minst energiezuinig en efficiënt. De score wordt bepaald aan de hand van het jaarlijkse verbruik in combinatie met de eventuele warmte terugwinning die het systeem oplevert. Daarnaast wordt er gekeken hoe het staat met het verbruik ten opzichte van soortgelijke producten. Deze label telt dus ook op bij het energielabel van een koopwoning wat sinds 2008 verplicht is.

De labels bevatten onder andere informatie over energiezuinigheid en geluidsproductie.

Informatie op de labels:

1. Naam fabrikant
2. Type product
3. Energieklasse
4. Maximaal debiet
5. Geluidsniveau

Over het algemeen krijgen de meeste systemen van Zehnder, Stork en Itho een A of B label. Deze systemen zijn dan ook energiezuinig. Hiernaast een overzicht van het Zehnder om een indicatie te geven van energiezuinigheid onder ventilatiesystemen.