Energielabel voor ventilatiesystemen

Ecodesign is een Europese richtlijn die minimumeisen stelt aan energieprestaties van producten. Alle energiegerelateerde producten waar significante hoeveelheden van verkocht worden vallen onder deze regeling, waaronder dus ook ventilatiesystemen. De Ecodesign eisen en de labelingsmethodiek zijn per januari 2018 verder aangescherpt.

Het is vanaf januari 2016 verplicht geworden voor leveranciers van ventilatiesystemen om een energielabel toe te voegen aan een systeem om op deze manier aan te geven in hoeverre het systeem zuinig en efficiënt is. Dit label is van toepassing op alle type mechanische-, WTW- of balansventilatiesystemen. Deze verplichting geldt niet voor kleine afzonderlijke systemen, denk hierbij aan: kleine ventilatoren, plafondventilatoren en losse tafelventilatoren.

Op het label wordt een rangschikking gemaakt van A tot en met G waarbij A+ het meest energiezuinig is en G staat voor het minst energiezuinig en efficiënt. De score wordt bepaald aan de hand van het jaarlijkse verbruik in combinatie met de eventuele warmteterugwinning dat het systeem oplevert. Daarnaast wordt er gekeken hoe het verbruik is ten opzichte van soortgelijke producten. Dit label is dus ook van invloed op het energielabel van een koopwoning!

Informatie op de labels:

1. Naam fabrikant
2. Type product
3. Energieklasse
4. Maximaal debiet
5. Geluidsniveau

Over het algemeen krijgen de meeste systemen van Zehnder, Stork en Itho een A of B label en zijn dan ook energiezuinig.