Wat is fijnstof?

Wat is fijnstof en waarom is het zo schadelijk? De laatste tijd horen en lezen we veel over ‘fijnstof’. Uit onderzoek van TNO is in 2017 gebleken dat er na het koken nog urenlang hoge concentraties fijnstof blijven hangen in een woning. Eén van de grote oorzaken hiervan is dat woningen goed geïsoleerd zijn en daarbij vaak vergeten wordt om de afzuigkap of de mechanische ventilatie (of WTW installatie) op een hogere stand te zetten wanneer men bijvoorbeeld kookt. Dit is vooral het geval bij nieuwbouwwoningen.

Alles over fijnstof in huis

Waar bestaat fijnstof uit?

Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes verontreinigde stof die zo klein zijn dat ze gemakkelijk ingeademd kunnen worden en daarmee direct schade kunnen aanrichten aan onze gezondheid. Fijnstof ontstaat voornamelijk door niet-natuurlijke processen, denk hierbij bijvoorbeeld aan verbranding in auto’s, industrie en overige processen die door mensen worden ingezet.

Microscopische deeltjes
Deze microscopische deeltjes zijn zo klein dat ze heel snel binnentreden tot diep in de longen. Op de korte termijn kan dit al gezondheidseffecten hebben, op de lange termijn kan dit zelfs leiden tot ernstige ziektes.

Verhoging risico op kanker

Uit onderzoek is gebleken dat fijnstof zelfs mogelijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van longkanker. Het gaat om een verhoging van het risico op longkanker van meer dan 20%. Ter vergelijking is de kans dat u longkanker oploopt in de binnenstad 20% groter dan bijvoorbeeld als u in het verre noorden woont. Dit gaat voornamelijk over fijnstof in de buitenlucht. Het blijkt nu dat de concentratie aan fijnstof binnen onze huizen ook aan de hoge kant is.

Waarom is fijnstof schadelijk?

Fijnstof bestaat uit kleine deeltjes verontreiniging die zo klein zijn dat ze gemakkelijk ons lichaam kunnen binnentreden tijdens het ademen. Ieder jaar sterven er in Nederland duizenden mensen aan de gevolgen van fijnstof. Het gaat dan voornamelijk om oorzaken die buiten ons huis liggen. Het grote probleem met fijnstof is dat het een ‘onzichtbaar gevaar’ is omdat het met het blote oog niet te zien is.

Fijnstof moet afgevoerd worden!
Het is van groot belang dat fijnstof zo snel mogelijk uw woonruimte verlaat. Een mechanische ventilatie of WTW-systeem zorgt er dan ook continu voor dat fijnstof dat binnenshuis ontstaat, zo snel mogelijk wordt afgevoerd.

Daarom is het belangrijk dat uw systeem optimaal werkt waarbij goed onderhoud aan uw ventilatiesysteem essentieel is. Wanneer het systeem vervuild of verstopt raakt, verliest het zijn werking en zit u met een hoge concentratie aan fijnstof binnen uw huis opgescheept.

Hoe herken ik fijnstof in mijn huis?

De eerst indicatie die wijst op de gevolgen van het inademen van fijnstof zijn meestal kleine gezondheidsklachten. Daarom raden wij aan om na te gaan of u reeds symptomen hebt die passen bij een hoge concentratie fijnstof in uw woning.

Bekende symptomen die kunnen optreden bij fijnstof zijn: hoesten, last van de luchtwegen, hoofdpijn, benauwdheid en een toename van klachten bij patiënten met bijvoorbeeld vaatziekten.

Fijnstofmeting

Er zijn meerdere mogelijkheden om de concentratie fijnstof te meten. Hiervoor is apparatuur benodigd die bediend wordt door een specialist, deze weet namelijk precies waar en hoe een betrouwbare meting moet worden uitgevoerd. Eerst wordt goed gekeken naar elke afzonderlijke ruimte waar de meting wordt gedaan, aangezien het fijnstofgehalte per ruimte verschillend kan zijn.

De meting gebeurt met een apparaat dat met behulp van een laser het aantal fijnstofdeeltjes in de lucht telt. Aan de hand hiervan wordt bepaald of dit aantal volgens de norm is of deze overschrijdt. Tenslotte is er de mogelijkheid om via laboratorisch onderzoek uit te zoeken of de gevonden deeltjes ook daadwerkelijk vervuild en schadelijk zijn.

Tips om fijnstof in huis te verminderen

  Zet uw mechanische ventilatie of WTW-installatie nooit uit
  Zorg dat uw ventilatiesysteem goed onderhouden is
  Zet uw afzuigkap in de keuken op een hoge stand tijdens het koken
  Gebruik een luchtreiniger om fijnstofdeeltjes uit de lucht te halen
  Haal planten in huis, veel planten filteren fijnstof uit de lucht

schoonmaak ventilatie